Προς ολοταχώς για εθνικό ταμείο επενδύσεων

Προς ολοταχώς για εθνικό ταμείο επενδύσεων
Χάρης Γεωργιάδης «Δεν θα επιστραφούν τα 7,6 δις. στο ΤΚΑ»

Η κυβέρνηση, προχωρά στην υλοποίηση των σχεδιασμών της, για τη διαχείριση του αποθεματικού του ΤΚΑ, μέσω του εθνικού ταμείου επενδύσεων, το οποίο θα διαχειρίζεται και τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες. Το θέμα, συζητήθηκε στην επιτροπή εργασίας  της βουλής, παρουσία των Υπουργών Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη και Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου. Η επιτροπή ενημερώθηκε και για τη βιωσιμότητα του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων, στη βάση της αναλογιστικής μελέτης, αλλά και για την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, σε ότι αφορά τα 7,6 δις. που έχει δανειστεί το κράτος, από το ΤΚΑ.

Υπουργός Οικονομικών. «Δεν θα επιστραφούν τα 7,6 δις»

Ερωτηθείς από τα μέλη της επιτροπής εργασίας, εάν υπάρχει πρόθεση για επιστροφή του ποσού των 7,6 δις, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, απάντησε ότι εάν παραχωρηθούν χρήματα στο ταμείο, αυτά θα πρέπει να προέλθουν από δημόσιο δανεισμό. «Δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ωστόσο, ότι το ενδεχόμενο αυτό, θα μπορούσε να εξεταστεί τα επόμενα χρόνια, όταν θα εισρέουν στο ταμείο έσοδα, από το φυσικό αέριο . 

Από την πλευρά της, η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, εξήγησε ότι υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαχείριση του αποθεματικού, μέσω του εθνικού ταμείου επενδύσεων. Η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι είναι για αυτό το λόγο, που η κυβέρνηση έστειλε στη βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο. Στο νέο νομοσχέδιο, διαγράφεται η πρόνοια για τη δημιουργία μηχανισμού για το ΤΚΑ.

Το ΤΚΑ, είναι βιώσιμο, μέχρι το 2080

Παρουσιάζοντας την αναλογιστική ανασκόπηση 2014 ενώπιον της επιτροπής εργασίας, ο Αναλογιστής Κώστας Σταυράκης , σημείωσε ότι το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι βιώσιμο, μέχρι το 2080. Μεταξύ, των συμπερασμάτων και των εισηγήσεων που παρουσίασε ο Αναλογιστής, περιλαμβάνονται:

Μακροχρόνιες παροχές

Διασφάλιση της μακροχρόνια βιωσιμότητας του ταμείου

Κάθε χρόνο τα έσοδα του ταμείου (εισφορές και τόκοι επενδύσεων) επαρκούν για κάλυψη της δαπάνης συντάξεων

Επίδομα ανεργίας

Συνεχή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης του λογαριασμού

Στόχος εξισορρόπησης των εσόδων και εξόδων για περίοδο που καλύπτει 1 ή 2 οικονομικούς κύκλους(10-15 έτη)

Εισηγήσεις οικονομική διακυβέρνηση

Ο Αναλογιστής εισηγείται  σταδιακή αναθεώρηση της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου με αύξηση των επενδύσεων σε στοιχεία εκτός δημοσίου, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση στα δημόσια οικονομικά.

Επιμένουν οι Οικολόγοι, για δημιουργία ξεχωριστού επενδυτικού μηχανισμού

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης, επέμεινε στην πρόταση που κατέθεσε στη βουλή, ότι τη  διαχείριση του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων, θα πρέπει να την έχει ξεχωριστός επενδυτικός οργανισμός, κάτω από τον έλεγχο των κοινωνικών εταίρων. Ο κύριος Περδίκης εξέφρασε την διαφωνία του με την απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει νομοσχέδιο, στο οποίο θα διαγράφει την πρόνοια, ότι το ταμείο το ίδιο θα έχει επενδυτικό μηχανισμό.

10