Τι πρέπει να προσέξουν οι λήπτες του ΕΕΕ για να μην χάσουν το επίδομα

Τι πρέπει να προσέξουν οι λήπτες του ΕΕΕ για να μην χάσουν το επίδομα

12/08/2017 - 09:20
Πότε κάποιος θεωρείται εκούσια άνεργος
Του Αντρέα Πολυκάρπου

Τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκε ότι το Υπουργείο Εργασίας προχωρά σε αποκοπή του ΕΕΕ σε ορισμένους δικαιούχους με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις αναφορικά με την αλλαγή στάσης της αρμόδιας αρχής η οποία φαίνεται να συνεχίζει τους ελέγχους εν σχέσει με το ποιοι πραγματικά δικαιούνται το επίδομα.

Ένα γεγονός που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις αφορά στο ότι κάποιοι εκ των ληπτών του ΕΕΕ δεν προσέρχονταν στα Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας ούτως ώστε να υπογράψουν ως άνεργοι με αποτέλεσμα να τους αποκόπτεται αυτόματα το ΕΕΕ.

Ο λόγος είναι ότι το σύστημα που χειρίζεται το ζήτημα του ΕΕΕ και «δίνει» την εντολή για την πληρωμή του επιδόματος στους δικαιούχους ενημερώνεται αυτόματα από τα Γραφεία Εργασίας για το κατά πόσον οι λήπτες εξακολουθούν να είναι δηλωμένοι ως άνεργοι και κατόπιν γίνεται άμεσα η αποκοπή ή όχι του ΕΕΕ.

Σε περίπτωση, δηλαδή, που ένας λήπτης του ΕΕΕ δεν υπογράψει ως άνεργος στα κατά τόπους γραφεία τότε αυτόματα του αποκόπτεται το επίδομα.

Για να λάβει ξανά το ΕΕΕ το άτομο που του έχει αποκοπεί θα πρέπει να εγγραφεί ξανά ως άνεργος και παράλληλα να ενημερώσει με επιστολή τις αρμόδιες Αρχές και να τους κοινοποιήσει το λόγο που δεν υπέγραψε ως άνεργος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπογράψει τουλάχιστον για έξι μήνες και μετά από εξέταση του αιτήματος του θα του γνωστοποιηθεί αν θα συνεχίσει να είναι λήπτης του ΕΕΕ. Τα αιτήματα εξετάζονται κατά περίπτωση και η απόφαση ανακοινώνεται γραπτώς.

Πως μπορεί ένας άνεργος να θεωρηθεί εκούσια άνεργος

 Ένας πολύ σημαντικός λόγος για να αποκοπεί το ΕΕΕ είναι το γεγονός να κριθεί εκούσια άνεργος. Εκούσια άνεργος μπορεί να θεωρηθεί το άτομο που ενώ μπορεί να εργαστεί εντούτοις δεν το επιθυμεί. Π.χ.όταν παραιτείται από μόνος του από την εργασία  χωρίς σημαντικό λόγο, όταν αρνείται  να συμμετέχει σε κατάρτιση ή όταν αρνείται να αναλάβει εργασία που του προσφέρεται και την οποία είναι ικανός να εκτελέσει.

Επιστροφή των χρημάτων                                             

Σε περίπτωση πάλι που αποδειχτεί ότι ένα άτομο λάμβανε παρανόμως το ΕΕΕ παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία τότε άμεσα τερματίζεται το επίδομα που λάμβανε και του ζητείται όπως αποζημιώσει όλο το ποσό που είχε λάβει. Σε αντίθετη περίπτωση η υπόθεση οδεύει προς το δικαστήριο. 


Close