Καρκινογόνος ουσία σε γόμα στην Κυπριακή αγορά

Καρκινογόνος ουσία σε γόμα στην Κυπριακή αγορά

Κόλλα άμεσης δράσης με καρκινογόνο ουσία κυκλοφορεί στην Κυριακή αγορά. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από έλεγχο της περιεκτικότητας των συγκεκριμένων για περιεκτικότητα σε βενζόλιο, χλωροφόρμιο, τολουόλιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες κόλλες περιέχουν τις επικίνδυνες χημικές ουσίες χλωροφόρμιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση του σημείου 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH.

Σημειώνεται ότι το χλωροφόρμιο ταξινομείται ως χημική ουσία με οξεία τοξικότητα, ερεθιστική για τα μάτια και το δέρμα, καρκινογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή και χημική ουσία που προκαλεί βλάβες στα όργανα. Tο 1,2 διχλωροαιθάνιο ταξινομείται ως καρκινογόνο, επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και είναι ερεθιστικό για τα μάτια, το δέρμα και την αναπνευστική οδό.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που έχει δει ή έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσει και να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος, στα τηλέφωνα 22405609, 22405637 και 22405608.

10