Ανησυχεί η ΕΕ για τα έντομα επικονιαστές-Τι γίνεται στην Κύπρο

Ανησυχεί η ΕΕ για τα έντομα επικονιαστές-Τι γίνεται στην Κύπρο
Είδαμε πριν λίγους μήνες σε φωτογραφίες και βίντεο εκατοντάδες νεκρές μέλισσες κάτω από μελίσσια.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί σχετικά με τα έντομα επικονιαστές τα οποία και βοηθούν στην γονιμοποίηση των φυτών, γεγονός που είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για την επιβίωση μας. 

 

Γι΄ αυτό τον λόγο στις αρχές Ιουνίου η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε για πρώτη φορά μέτρα για την προστασία των εντόμων αυτών.  

Ένα από τα σημαντικότερα αυτά έντομα, είναι οι μέλισσες, οι οποίες με την μεταφορά της γύρης έχουν μεγάλη συμβολή στην γονιμοποίηση των φυτών.

Όπως τονίζει η ΕΕ οι επικονιαστές είναι ένας καλός δείκτης μέτρησης της κατάστασης ενός οικοσυστήματος. Τέσσερα από τα πέντε γεωργικά προϊόντα και άγρια φυτά βασίζονται στην επικονίαση των εντόμων. Γι’ αυτό, όταν δεν πάνε καλά οι μέλισσες, οι πεταλούδες και άλλοι επικονιαστές, ανησυχούμε για τη βιοποικιλότητα αλλά και για την ικανότητά μας να παράξουμε τροφή και τώρα δυστυχώς ένα στα 10 έντομα επικονιαστές κινδυνεύει με αφανισμό.

Τι γίνεται στην Κύπρο

 

Όπως αναφέρει σε σημείωση του ο Βουλετής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτυ, στην Κύπρο έχουμε ως κράτος αναγνωρίσει τις ευεργετικές δράσεις των εντόμων αυτών και το νομοθετικό πλαίσιο και οι οδηγίες που έχουμε σε ισχύ είναι ικανοποιητικές.

Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην έλλειψη ενημέρωσης τω γεωργών και στην έλλειψη επιβολής της νομοθεσίας.

Σαν αποτέλεσμα είδαμε πριν λίγους μήνες σε φωτογραφίες και βίντεο εκατοντάδες νεκρές μέλισσες κάτω από μελίσσια.

Αυτό φυσικά στα μελίσσια, όσον αφορά όμως τα υπόλοιπα έντομα επικονιαστές, κανένας δεν γνωρίζει πόσο μεγάλη είναι η έκταση της καταστροφής.

Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

-Μέτρα για να αποκτηθεί καλύτερη γνώση για τους λόγους που υπάρχει αυτή η μείωση στα έντομα.

-Θα καθοριστούν σε όλη την Ευρώπη οι περιοχές που είναι σημαντικές για τα έντομα με βάση την οδηγία για τους οικοτόπους.

-Μετρήσεις φυτοφαρμάκων στη φύση και με την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων κάτω από το πρόγραμμα Horizon 2020

-Εντοπισμός καλών πρακτικών και μέτρων

-Το θέμα θα εξετάζεται και σε άλλους τομείς όπως της υγείας, γεωργίας, έρευνας, κλιματικές και περιβαλλοντικές πολιτικές.

-Θα γίνει ενημέρωση σε επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς της γεωργίας και στο κοινό.

-Θα ετοιμαστεί και διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία υλικό για τους επικονιαστές και θα ενθαρρυνθούν τα σχολεία να αναλάβουν δράση και να κάνουν σχετικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα οι 10 δράσεις που προτείνει η Επιτροπή για να επιτευχθούν οι στόχοι της είναι:

-Να υποστηρίξει την επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των επικονιαστών. -Την έρευνα και την καινοτομία/

-Διασπορά της γνώσης και η παροχή πληροφόρησης. -Η διατήρηση των υπό εξαφάνιση επικονιαστών και των βιότοπων τους. -Η βελτίωση των οικότοπων τους σε σχέση με τις γεωργικές δραστηριότητες και περιοχές. -Η βελτίωση των οικότοπων τους σε σχέση με τις οικιστικές περιοχές και τη φύση. -Μείωση των αρνητικών επιδράσεων των φυτοφαρμάκων. -Μείωση της επίδρασης των εισβλητικών ειδών στους επικονιαστές. -Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων αλλά και του κοινού να δράσουν.

-Προώθηση στρατηγικών και συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα.

10