Υπ. Παιδείας: Προβληματίζουν οι προτάσεις εκπαιδευτικών

Υπ. Παιδείας: Προβληματίζουν οι προτάσεις εκπαιδευτικών

Η δυνατότητα εξοικονόμησης θέσεων με βάση τις προτάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίες στάλθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την περασμένη Παρασκευή, είναι περιορισμένη, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην απαντητική του επιστολή επί των εισηγήσεων των οργανώσεων, την οποία απέστειλε χθες αργά το βράδυ και την οποία υπογράφει η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, Αίγλη Παντελάκη.  

Στην επιστολή, την οποία οι εκπαιδευτικές οργανώσεις για σκοπούς διαφάνειας, όπως αναφέρουν σε επεξηγηματικό τους σημείωμα, έδωσαν με κοινή τους απόφαση και συνεννόηση στα ΜΜΕ, επειδή «έχει ήδη διαρρεύσει επιλεκτικά από το Υπουργείο Παιδείας», διαβιβάζονται συνημμένα οι θέσεις του Υπουργείου σχετικά με τις εισηγήσεις που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις όσον αφορά στα τρία παραρτήματα, ανά εκπαιδευτική διεύθυνση.

Μπορούν να συζητηθούν στη συνέχεια  

Στην επιστολή με θέμα «Διάλογος για τον εξορθολογισμό του δημόσιου σχολείου», το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι στην επιστολή των εκπαιδευτικών οργανώσεων με ημερομηνία 3 Αυγούστου περιέχονται προτάσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με τις αποσπάσεις, τη στελέχωση των Κ.Ι.Ε., τις μετατάξεις και την ετοιμασία σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης, τα οποία μπορεί να συζητηθούν στη συνέχεια, όμως τα πλείστα από αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα.  

 Όπως αναφέρει, είναι θέματα για τα οποία υπάρχει προβληματισμός στο Υπουργείο, αλλά δεν σχετίζονται με την προσπάθεια εξορθολογισμού για τις μειώσεις διδακτικού χρόνου (απαλλαγές), που είναι το αντικείμενο του διαλόγου που συμφωνήθηκε να αρχίσει μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανωμένων γονέων, στην πρόσφατη σύσκεψη υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Θα συμβάλει στο διάλογο  

«Θα συνέβαλλε ουσιαστικά στον διάλογο, εάν μας διαβιβάσετε συγκεκριμένες απόψεις σας για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων απαλλαγών και της συνεπακόλουθης μείωσης διδακτικού χρόνου, σύμφωνα με τον κατάλογο που σας έχουμε δώσει. Υπογραμμίζεται ότι η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αφορά περίπου το 13% του συνόλου των απαλλαγών», προσθέτει.

Να καταθέσουν γραπτώς  τις προτάσεις  

Στο μεταξύ, κοινό σημείο στις θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανά εκπαιδευτική διεύθυνση, είναι η τοποθέτηση του Υπουργείου ότι ανέμενε από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να καταθέσουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους σχετικά με τις μειώσεις σε διδακτικό χρόνο και τα μέτρα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση στο Προεδρικό της 27ης Ιουλίου 2018, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στη μεταξύ τους συνάντηση στις 5 Αυγούστου 2018.  

«Εντούτοις, στην επιστολή σας ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2018, δεν περιέχονται απόψεις και αντιπροτάσεις επί των μέτρων του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων μειώσεων που οδηγούν στον εξορθολογισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Επίσης, δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη και οι σχετικές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Αντίθετα, με όσα εισηγείστε ενδέχεται να προκύψει αποδυνάμωση της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, του δημόσιου σχολείου, καθώς και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού», προσθέτει.  

Επιπλέον, συνεχίζει το Υπουργείο Παιδείας, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να δημιουργηθούν προβλήματα στη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων.  

 Στην επιστολή, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται και στη συνάντηση, στις 2.7.2018, στο Υπουργείο, καθώς στο περιεχόμενο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4.7.2018 .

Μελετήθηκαν οι θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων  

Σημειώνει ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει μελετήσει τις εισηγήσεις των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019, οι οποίες στάλθηκαν γραπτώς στις 3 Αυγούστου και παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας, στις 4 Αυγούστου, καθώς και την επιστολή τους, ημερομηνίας 7 Αυγούστου.  

Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει, στην επιστολή του, ότι η όλη προσπάθεια για εξορθολογισμό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απαξίωση του έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί και προσθέτει ότι θεωρεί πολύ σημαντικό το έργο των εκπαιδευτικών και η όλη προσέγγιση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποσκοπεί στο να αξιοποιηθούν τα προσόντα, η εμπειρία και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο καθαυτό διδακτικό έργο μέσα στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων και λογικών διευθετήσεων.

Αναφορικά με εισήγηση της ΠΟΕΔ   

Αναφερόμενο, ειδικότερα, σε σχετική εισήγηση της ΠΟΕΔ για τη διεξαγωγή «διαλόγου στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ», το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε θέματα που άπτονται σε εργασιακά ζητήματα, όπως προκύπτουν από τα σχέδια και τους όρους υπηρεσίας στο δημόσιο, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις, ενώ η πρακτική μείωσης διδακτικού χρόνου (απαλλαγές) δεν είναι θεσπισμένη μέσα από τέτοιες διαδικασίες.  

«Αν κατά τη διάρκεια του διαλόγου για τον εξορθολογισμό προκύψουν θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν στην ΜΕΠΕΥ, τότε θα παραπεμφθούν σε αυτή», σημειώνει.  

Ετοιμότατα για τυχόν εισηγήσεις 

Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει, παράλληλα, ότι στη βάση της συμφωνίας για διάλογο που έγινε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι έτοιμο να εξετάσει τυχόν εισηγήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και το σύνολο των πρακτικών για μείωση του διδακτικού χρόνου (απαλλαγές), σε μια κατεύθυνση εξορθολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή.

Συνέχεια διαλόγου με οργανωμένους γονείς  

«Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας πρόκειται να συνεχίσει παράλληλα το διάλογο και με τους οργανωμένους γονείς. Εξυπακούεται ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχισθεί και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ διάλογος θα γίνει και γύρω από τις άλλες εισηγήσεις που έχετε καταθέσει και δεν αφορούν άμεσα στο ζήτημα του εξορθολογισμού για τις μειώσεις του διδακτικού χρόνου», προσθέτει.

 

Το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι προσβλέπει σε συνέχεια του εποικοδομητικού διαλόγου.  

Αναφέρει, τέλος, ότι σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

10