Υπό εξέταση αιτήσεις επιδομάτων και συντάξεων - Λεπτομέρειες

Υπό εξέταση αιτήσεις επιδομάτων και συντάξεων - Λεπτομέρειες

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα, σύμφωνα με  ανακοίνωση του ΓΤΠ.

 Επίδομα ανεργίας

Συγκεκριμένα, για το επίδομα ανεργίας αναφέρεται ότι εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 14/06/2018. Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Ιουνίου - Ιουλίου του 2018. 

 

Σχετικά με την πληρωμή λόγω πλεονασμού, αναφέρεται ότι εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Νοέμβριο του 2017. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

 

Αναφέρεται ακόμα ότι για τα επιδόματα ασθενείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 29/05/2018 ενώ για τη σύνταξη αναπηρίας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.  Συντάξεις

Για το σύνταξη ανικανότητας αναφέρεται ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2017 – Απριλίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο ενώ για το επίδομα σωματικής βλάβης γράφει ότι, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2018.  

Σχετικά με το δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο αναφέρεται ότι, εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, για την θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Μάρτιο του 2018 και για την κοινωνική σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Μάϊο του 2018.  

Αναφέρεται ακόμα ότι για τη σύνταξη χηρείας, εξετάζονται οι αιτήσεις που αφορούν στις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018 ενώ για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου - Απριλίου 2018.  

Για το βοήθημα κηδείας αναφέρεται ότι εξετάζονται οι αιτήσεις για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2018, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2018, για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018, για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου - Ιουνίου 2018.  

Για το επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018, για το βοήθημα τοκετού εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 16/07/2018, για το επίδομα μητρότητας, για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 6/7/2018 ενώ για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Αύγουστο του 2018.  

Για το επίδομα πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 04/07/2018 ενώ αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04: Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953 – 1954, για σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου του 2018, για σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου του 2016 – Μαρτίου του 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς ενώ για το επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου του 2016 – Μαρτίου του 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.  

Αναφέρεται ακόμα ότι σε ότι αφορά στις ποινικές υποθέσεις, τον Ιούνιο του 2018 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4116 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 2600 αφορούν εργοδότες και οι 1516 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

 

Εξάλλου, σε άλλη ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον μήνα Αύγουστο 2018, θα είναι διαθέσιμο στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 13.8.2018».  

 

10