Υπ. Υγείας: Ανοίγει ο δρόμος για φάρμακα από τα κατεχόμενα

Υπ. Υγείας: Ανοίγει ο δρόμος για φάρμακα από τα κατεχόμενα

Σε συνέχεια Γνωμάτευσης που δόθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας το 2007, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων συνέταξαν Κατευθυντήριες Γραμμές, με βάση τις οποίες επιτρέπεται η μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές, που προορίζονται για προσωπική χρήση, δηλαδή ποσότητα για ένα μήνα θεραπεία.

`Οπως αναφέρεται ανακοίνωση του Υπ. Υγείας, το άτομο που τα μεταφέρει καλείται να υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση, με βάση την οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία του από τη χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων, λόγω του ότι οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ως η αρμόδια Αρχή, δεν είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

Συνεπώς, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την αυθεντικότητα, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την καλή ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων που οι πολίτες προμηθεύονται ιδιωτικά από τις κατεχόμενες περιοχές.

 

10