Απάντηση Υπ. Κοινωνικής Ευημερίας για 15χρονη εγκυμονούσα

Απάντηση Υπ. Κοινωνικής Ευημερίας για 15χρονη εγκυμονούσα

Mε ανακοίνωση τους οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αναφέρονται στην περίπτωση της ανήλικης μαθήτριας η οποία βρίσκεται στον 2ο μήνα της κύησης και  δηλώνουν ότι "βρίσκονται κοντά στην ανήλικη και λαμβάνουν μέτρα προστασίας και φροντίδας της, στο μέτρο του δυνατού, εμπλέκοντας πολυθεματικά, εξ αρχής όλους τους αρμόδιους επαγγελματίες στη λήψη αποφάσεων που την αφορούν". 

Το όλο ζήτημα ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες όταν ήρθε στην επιφάνεια η δραματική ιστορία της 15χρονης, η οποία είναι τρόφιμος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Οι υπηρεσίες αναφέρουν ότι "Είναι σημαντικό να αναφερθεί εκ νέου ότι αριθμός παιδιών που τίθενται υπό τη κηδεμονία του Κράτους παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες και ιδιαίτερες δυσκολίες η αντιμετώπιση των οποίων εμπλέκει σε αυξημένο βαθμό, πέραν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και άλλες Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τα παιδιά".

Τονίζουν, επίσης, ότι  "η έκθεση ιδιαίτερων προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων οποιασδήποτε περίπτωσης δεν είναι επιτρεπτή και δεν εξυπηρετεί έμπρακτα και αποτελεσματικά το συμφέρον των παιδιών". 

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι "Εκτός από την επιβάρυνση των παιδιών, η αποσπασματική και χωρίς οποιαδήποτε διερεύνηση των γεγονότων προβολή τους δεν συμβάλλει στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού και οδηγεί στην παραπληροφόρηση και στοχοποίηση των παιδιών και των Υπηρεσιών. Για λόγους δεοντολογίας, προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών και  προστασίας της ευάλωτης θέση τους, αποτελεί πάγια θέση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας η μη δημοσιοποίηση  προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου η δημόσια εξαγωγή συμπερασμάτω"ν.

"Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι οποιοσδήποτε πολίτης κατέχει πληροφορίες και δεδομένα για μη αποτελεσματική άσκηση καθηκόντων Λειτουργών των Υπηρεσιών καλείται να προβεί σε καταγγελία προκειμένου να επιδιωχθεί άμεση και ενδελεχής έρευνα, απομακρύνοντας σκιές για απόκρυψη στοιχείων.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εκφράζουν τη λύπη τους για το συγκεκριμένο δημοσίευμα και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους απρόσκοπτα".

10