Κενές θέσεις ταχυδρόμων

Κενές θέσεις ταχυδρόμων

07/11/2017 - 11:01

Δύο κενές θέσεις σε Ταχυδρομικά Πρακτορεία. Αναλυτικα:

  • Κενή θέση διαχειριστή Ταχυδρομικού Πρακτορείου Άλασσας

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Άλασσας και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Άλασσας καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €278,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 17η Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού, στα τηλ. 25802254 και 25802256. 

  • Κενή θέση διαχειριστή Ταχυδρομικού Πρακτορείου Μαλούντας

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Μαλούντας και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Μαλούντας, καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €262,39 τον μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 22α Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκωσίας, στα τηλ. 22805800 και 22663397


Close