Κενή θέση Βοηθού Γραμματέα στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Κενή θέση Βοηθού Γραμματέα στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων.

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α2)

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, μπορούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της Ιστοσελίδας του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου, καθώς και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην οδό Αδαμάντιου Κοραή 12, 6010 Λάρνακα ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 12 Ιανουαρίου 2018.

Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ

25