Νέες κενές θέσεις εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέες κενές θέσεις εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι έξι Λογιστών (Κλ. Α9-Α11-Α12) ορισμένου χρόνου, για καθήκοντα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με έδρα τη Λευκωσία.

Οι αιτητές θα πρέπει να είναι Μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Μαΐου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο υποβολής αίτησης μπορείτε να εξασφαλίσετε από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy), ενότητα «Τελευταία Νέα», όπου βρίσκεται αναρτημένη η ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

25