30 κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών - Όλες οι πληροφορίες

30 κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών - Όλες οι πληροφορίες

16/07/2018 - 11:42

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 30 κενές μόνιμες θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό
Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ


Close