Κανείς δεν κατάλαβε…

Κανείς δεν κατάλαβε…

Κανείς δεν κατάλαβε τι έβαλε ο Μάρκοβιτς…

 

4