Λώρης… έτοιμος

Λώρης… έτοιμος

Ο Πρόεδρος της Ομόνοιας… θυμίζει.

4