Ίδιος… στόχος

Ίδιος… στόχος

Ο Λώρης Κυριάκου συμφώνησε…