Παραχώρηση υποτροφιών από το KES College

Παραχώρηση υποτροφιών από το KES College

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, η Διεύθυνση του KES College για να βοηθήσει οικονομικά περισσότερες οικογένειες τελειόφοιτων μαθητών/τριών που κατοικούν στο Δήμο Λευκωσίας, αποφάσισε τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών ύψους 25% των διδάκτρων για τον Δήμο Λευκωσίας σε Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το KES College.

Το KES College από χρόνια καθιέρωσε προσφορά υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές/τριες Λυκείων (Δημοσίων και Ιδιωτικών) και Τεχνικών Σχολών, που επιθυμούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε προγράμματα σπουδών του κολλεγίου.

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβάλλονται στο Δήμο Λευκωσίας, ο οποίος θα επιλέξει τους υπότροφους λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο κάτω ελάχιστα κριτήρια:

1.  την οικονομική κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς ή χαμηλό εισόδημα ή πολύτεκνη/μονογονεϊκή οικογένεια) και

2.  τη γενική επίδοση του υποψηφίου στο σχολείο (Γενικός βαθμός Απολυτηρίου 15/20 και άνω).

Η κάθε υποτροφία καλύπτει:

·         Οι υποτροφίες αυτές διαρκούν για όλα τα χρόνια των σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο κάθε υπότροφος θα πετυχαίνει ελάχιστη γενική βαθμολογία 80/100 σε κάθε έτος φοίτησης του.

·         Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τον ατομικό εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις υποτροφίες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 του KES College, θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και θα πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο Λευκωσίας, Γραφείο Προσωπικού, το αργότερο μέχρι 16 Ιουλίου 2018.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής μέριμνας – Γραφείο Εισδοχής και Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο τηλέφωνο 22875737.

 

24