Ημερίδα για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ημερίδα για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Την πρώτη παγκύπρια ημερίδα που εστίασε στο θέμα της αξιολόγησης και της χαρτογράφησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών διοργάνωσαν, στις 6 Ιουλίου 2018, το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της πρώτης Εθνικής Αξιολόγησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι συμμετέχοντες ομιλητές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και τεχνοκράτες, ανέδειξαν και συζήτησαν σημαντικά ζητήματα, όπως η παραδοχή της σημαντικότητας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών για την κοινωνία, η αναγνώριση της σημασίας τους στις πολιτικές χρήσης γης, η εκτίμηση της αξίας και η στήριξη της χαρτογράφησης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους και η ανάγκη υιοθέτησης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, στοχοθεσίας και διάθεσης των αναγκαίων πόρων. Από τη συζήτηση διαφάνηκε η ανάγκη για συντονισμένη δράση όλων των εμπειρογνωμόνων της χώρας, αλλά και η αναγκαιότητα της έμπρακτης στήριξης από την Πολιτεία και της χάραξης συγκεκριμένης πολιτικής για την υλοποίηση των παραπάνω.

Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνητικών τμημάτων, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

24