Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται προτάσεις για την πλήρωση Μαέστρου Δ.Λ.

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται προτάσεις για την πλήρωση Μαέστρου Δ.Λ.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Μαέστρου για τις χορωδίες του Δήμου Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται προτάσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:

 

  1. Θέση Μαέστρου για τη Χορωδία του Δήμου και
  2. Θέση Μαέστρου για την Παιδική Χορωδία του Δήμου.

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Μαέστρου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές Θέσεις Εργασίας.

 

Οι Δηλώσεις Ενδιαφέροντος να κατατεθούν στο Κουτί Προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, στην Πλατεία Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Χορωδίας Δήμου Λευκωσίας»  ή «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου της Παιδικής Χορωδίας Δήμου Λευκωσίας» αντίστοιχα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιέχουν τα Βιογραφικά Σημειώματα και τα αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών.  

 
24