Ξεκίνησαν εργασίες για ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου

Ξεκίνησαν εργασίες για ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου

Ξεκίνησαν οι εργασίες για ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου. Οι εργασίες της Φάσης Α’ του έργου ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

Τα οφέλη του Έργου

 

Το συγκεκριμένο Έργο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

Για το έργο υιοθετήθηκαν ψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με στόχο: 

 

  •  Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και την αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος με νέα επίστρωση, αστική επίπλωση και φωτισμό.
  • Τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων, πεζών και ΑμεΑ και αύξηση της επισκεψιμότητας με τη δημιουργία ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων και την εξάλειψη όλων των ανισόπεδων σημείων μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου. 
  •  Τη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων.
  •  Την ενίσχυση της σκίασης με φύτευση μεγάλου αριθμού δέντρων και εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αυξάνοντας τις ώρες που οι πεζοί επισκέπτες θα μπορούν να διακινούνται με άνεση. 
  •   Την υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

 

Αισθητικά και λειτουργικά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο». Το Έργο συμπληρώνει και επιταχύνει την επίτευξη του οφέλους των προνοιών του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας, θέτοντας την περιοχή σε τροχιά ενισχυμένης ανάπτυξης.

 

Εργασίες που αφορούν τα δέντρα

 

Για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι, αριθμός υφιστάμενων δέντρων θα πρέπει να αφαιρεθούν ή μεταφυτευθούν. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορισμό των δέντρων που θα αφαιρεθούν, ενώ ένας σαφώς μεγαλύτερος αριθμός νέων ώριμων δέντρων θα φυτευτούν στην περιοχή.  

Θα αφαιρεθούν κυρίως δέντρα το είδος των οποίων δεν ενδείκνυται για φύτευση σε αστικούς χώρους, είτε γιατί οι ρίζες τους προκαλούν σοβαρές ζημιές στις υπόγειες υποδομές και στα πεζοδρόμια είτε γιατί παράγουν καρπούς που αφήνουν έντονους λεκέδες/κηλίδες στις επιφάνειες των πεζοδρομίων.  

Επίσης θα μεταφυτευτούν δέντρα η σημερινή χωροθέτηση των οποίων παρεμποδίζει τον σχεδιασμό που στόχο έχει την διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων, πεζών και ΑμεΑ.  

Τα νέα δέντρα που θα φυτευτούν θα έχουν ύψος πέραν των 4 μέτρων και στην επιλογή του είδους τους έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία της «βιοκλιματικής συμπεριφοράς», η σκίαση που προσφέρουν κ.α. 

 

Στο πλαίσιο των εργασιών που έχουν ξεκινήσει, στις οδούς Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας και στο τμήμα της οδού Μνασιάδου, θα αφαιρεθούν 34 δέντρα, θα μεταφυτευθούν 5 και θα φυτευτούν 104 νέα δέντρα.

 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 

Η Φάση Α’ του έργου περιλαμβάνει τις οδούς Στασικράτους, Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας, Θεοφάνη Θεοδότου και Μνασιάδου (τμήμα). 

 

Οι κατασκευαστικές εργασίες αυτή την πρώτη περίοδο θα επικεντρωθούν στην οδό Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας και τμήμα της οδού Μνασιάδου από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ μέχρι και τη συμβολή της με την Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η διακίνηση οχημάτων.  

Συγκεκριμένα οι κατευθύνσεις προς και από τη λεωφόρο Μακαρίου στην οδό Μνασιάδου και η κυκλοφοριακή διακίνηση στην οδό Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας δεν θα επιτρέπεται. Στη συνέχεια και μετά την πάροδο δυο εβδομάδων θα ξεκινήσουν οι εργασίες και υπόλοιπο τμήμα της οδού Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας. Η διακίνηση στην οδό Θεοφάνη Θεοδότου θα επιτρέπεται.

 

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα τροχαίας.  

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικό Στόχο: Ενίσχυση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

24