ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος το ετήσιο βιωματικό εργαστήρι που διοργανώνει το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου, 2018, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία ξεχωριστή, εκπαιδευτική εμπειρία στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης.

 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι φοιτητές ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ποικίλες σωματικές και πνευματικές προκλήσεις, στα πλαίσια ασκήσεων που τους δόθηκαν από έμπειρους εκπαιδευτές και συμβούλους. Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, μέσα από ομαδική προσπάθεια και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών.

 

Αντικειμενικός στόχος του βιωματικού εργαστηρίου ήταν η καλύτερη γνωριμία των νέων φοιτητών μεταξύ τους, αλλά και με τους καθηγητές του Προγράμματος ΜΒΑ, η καλλιέργεια και εμπέδωση του ομαδικού πνεύματος, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η αλληλοεκτίμηση, και, κυρίως, η εμπειρική αντίληψη βασικών διοικητικών αρχών, όπως είναι η ηγεσία, η επικοινωνία,  ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, και ο σωστός καταμερισμός εργασίας.

 

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη διεθνή διαπίστευση ποιότητας EPAS και μέλος του οργανισμού European Foundation for Management Development, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έχει ως διαχρονικό σκοπό του τη διδασκαλία θεμάτων της Διοίκησης Επιχειρήσεων μέσα από σύγχρονες, καινοτόμες και πρακτικές μεθόδους.

 

Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy και στα τηλέφωνα  22893600, 22893630 και 22893632.

24