Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Start-ups

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Start-ups

O ψηφιακός μετασχηματισμός (Digital Transformation) είναι η εφαρμογή και αξιοποίηση της τεχνολογίας στην οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Είναι ουσιαστικά η εφαρμογή της καινοτομίας και της πρωτοτυπίας, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες τεχνολογικές δυνατότητες. Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού μας δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων και πρωτοποριακών επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών. 

Πόσο αναγκαία είναι σήμερα η μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ένα καίριο ζήτημα το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική πρόκληση των επιχειρήσεων σήμερα, και η ανάγκη για προσαρμογή των εταιριών είναι άμεση και επιτακτική και ο ρόλος των ανθρώπων της επικοινωνίας καθοριστικός. Για να εξηγήσουμε την αναγκαιότητα της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, θα μπορούσαμε να θυμηθούμε την θεωρία του Τσαρλς Ντάργουιν για τη βιολογική εξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής και τα λόγια του: ‘Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιζούν, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές’. Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό, το περιβάλλον αλλάζει -  οι ανάγκες των πελατών, ο ανταγωνισμός και η μορφή των προϊόντων και υπηρεσιών που εξελίσσονται, έτσι και οι εταιρίες πρέπει να ανταποκρίνονται και να εξελίσσονται ταυτόχρονα. 

Τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 
  • Δυνατότητα συλλογής πληροφοριών από πελάτες
  • Αύξηση αποδοτικότητας 
  • Αύξηση προσφερόμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών 
  • Μείωση λειτουργικών κοστών 
  • Οικονομικά οφέλη
  • Αύξηση μεριδίου αγοράς 
  • Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Βελτίωση ασφάλειας
  • Εξοικονόμηση χρόνου 
  • Νέες πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας

Ο ρόλος των start- up στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αποτέλεσμα τεχνολογικών καινοτομιών που έχουν ταράξει τα νερά των διαφόρων βιομηχανιών. Πολλές από αυτές τις καινοτομίες έχουν αξιοποιηθεί πλήρως από τις start up εταιρίες.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σίγουρα θα επηρεάσει σχεδόν κάθε βιομηχανία, οπότε είναι ζωτικής σημασίας για κάποιον που ξεκινά την επιχείρηση του τώρα να κατανοήσει πώς επηρεάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός τον τομέα τους αλλά και τους ανταγωνιστές του. Τα start ups πρέπει να διαταράξουν τις αγορές και να αποκτήσουν απτά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους καθιερωμένους ηγέτες της αγοράς. Η απόκτηση αυτών των γνώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ένας τρόπος που μπορούν να διαταράξουν τις αγορές είναι να εντοπίσουν βιομηχανίες έτοιμες για τεχνολογικές καινοτομίες (digital disruption) και να αδράξουν την ευκαιρία. 

Βιομηχανίες με λίγους παίκτες (oligopoly), βιομηχανίες στις οποίες οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ξεπερασμένη τεχνολογία αλλά και βιομηχανίες που, παρά τα παράπονα καταναλωτών, δεν αλλάζουν τακτικές είναι κάποια παραδείγματα βιομηχανιών έτοιμων για καινούριες τεχνολογικές καινοτομίες. Τα start ups έχουν το πλεονέκτημα της γρήγορης ταχύτητας προσαρμογή και έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν εξελιγμένες υπηρεσίες και προϊόντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Πώς προσεγγίζει ένα start up τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

1. Χρησιμοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό ως ψηφιακό πλεονέκτημα για ευελιξία. 

Ο ιδανικός υπάλληλος για ένα Start-up πρέπει να είναι ευέλικτος και πρόθυμος να αντιμετωπίσει καταστάσεις συνεχούς αλλαγής. Η σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται εργαζόμενους που έχουν ένα πιο ολιστικό αντίκτυπο στην επιχείρηση, παρά εργαζόμενους που εστιάζουν αποκλειστικά σε μια πτυχή του ρόλου τους. Ευελιξία σημαίνει επίσης αποφυγή εφησυχασμού- be a market disruptor! Η προσαρμοστικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ως εκκίνηση και πολλές μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να υιοθετήσουν ένα πιο ευέλικτο και πιο ευέλικτο εργατικό δυναμικό. 

2. Υιοθετώντας μοντέρνες τακτικές μάρκετινγκ. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του digital marketing προς όφελος σας. Σύμφωνα με έρευνες, το 1/5 των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε είδος digital marketing στον επόμενο χρόνο λειτουργίας. Από το υπόλοιπο 4/5, ένα ποσοστό 49% ιδιοκτητών χειρίζονται οι ίδιοι τις ενέργειες marketing της εταιρίας τους. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι ένας οικονομικός τρόπος για μικρές επιχειρήσεις και start-ups να εντοπίσουν το πελατειακό τους κοινό και να το προσεγγίσουν με έξυπνους, καινοτόμους τρόπους που δεν απαιτούν μεγάλο κονδύλι.

3. Εστιάζοντας στην εμπειρία του καταναλωτή

Συχνά, οι μεγάλοι οργανισμοί αγνοούν τις προσωπικές ανάγκες της βάσης πελατών τους, λαμβάνοντας αποφάσεις που δεν αντανακλούν αυτές τις ανάγκες. Πλέον όμως, η εστίαση στην εμπειρία του καταναλωτή είναι ζωτικής σημασίας, έτσι, οι νεοσύστατοι οργανισμοί έχουν το πλεονέκτημα να αρχίσουν με την σωστή νοοτροπία, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκληρωμένη εμπειρία του καταναλωτή βάσει των αναγκών τους. 

H Δρ Μύρια Κκάλη είναι Λέκτορας στο Marketing/ Academic Director, Nicosia

Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School

17