Τί σημαίνει ‘θάλπος’;

Τί σημαίνει ‘θάλπος’;

θάλπος το [θálpos]: (λογοτ.) θαλπωρή.

23