Να κρατάς το παιδί σου από το χέρι με κάθε ευκαιρία...

Να κρατάς το παιδί σου από το χέρι με κάθε ευκαιρία...

Να κρατάς το παιδί σου από το χέρι με κάθε ευκαιρία. Θα ‘ρθει γρήγορα ο καιρός που δεν θα σ’ αφήνει να το κάνεις.

H. Jackson Brown, Jr., 1940-, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας

23