Καθημερινότητα στην Ηλεία

Καθημερινότητα στην Ηλεία
Κοπάδι με πρόβατα έξω από το χωριό Μουζάκι στην Ηλεία.
23