Τι σημαίνει Δαλτονισμός;

Τι σημαίνει Δαλτονισμός;

δαλτονισμός, ο: δυσκολία της όρασης κατά την οποία ο/η ασθενής αδυνατεί να διακρίνει τα χρώματα, κυρίως το κόκκινο και το πράσινο· (πρβ. αχρωματοψία)

23