Τι σημαίνει Έμφυλος λόγος;

Τι σημαίνει Έμφυλος λόγος;

Απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου «gender studies», ο οποίος μεταφράζεται και ως σπουδές φύλου.

Πρόκειται για κλάδο στις πανεπιστημιακές σπουδές, ο οποίος εξετάζει τα πολιτισμικά φαινόμενα υπό το πρίσμα των έμφυλων κατηγοριών αρρενωπότητα – θηλυκότητα, δίνοντας συχνά έμφαση και σε ζητήματα σεξουαλικότητας.

Θεωρητική αφετηρία της ανάλυσης του έμφυλου λόγου αποτελεί η διάκριση ανάμεσα σε «βιολογικό φύλο» (sex) και σε «κοινωνικό φύλο» (gender), η οποία κερδίζει έδαφος κατά τη δεκαετία του 1970. Κεντρική παραδοχή αυτής της κατεύθυνσης είναι ότι οι ιδιότητες, οι λειτουργίες και οι ρόλοι που αποδίδονται στα δύο φύλα δεν είναι απόρροια κάποιας απόλυτης βιολογικής διαφοράς μεταξύ τους, αλλά αποτελούν προϊόντα κοινωνικής κατασκευής και συνεπώς είναι δυνατόν να υπόκεινται σε αλλαγές.

23