Το καλοκαιρινό Ναύπλιο από ψηλά

Το καλοκαιρινό Ναύπλιο από ψηλά
Βαρκούλες στην παραλία της Καραθώνας στο Ναύπλιο
23