Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει...

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει...

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοιχτό μυαλό.

Malcolm Forbes, 1919-1990, Αμερικανός εκδότης

23