Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει...