Το σχέδιο της Συνεργατικής για έξοδο υπαλλήλων

Το σχέδιο της Συνεργατικής για έξοδο υπαλλήλων

Τα βασικά σημεία της πρότασης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για την έξοδο υπαλλήλων στο πλαίσιο του σχεδίου εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η ΕΤΥΚ, με το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης να φθάνει μέχρι και τις €180 χιλ.Τα βασικότερα στοιχεία της πρότασης της ΣΚΤ είναι:(α) Ποσό αποζημίωσης =...

25