Ανέκδοτο Ημέρας - Πεθερά νεκρή

Ανέκδοτο Ημέρας - Πεθερά νεκρή

09/01/2017 - 05:14

Ένας άντρας παίρνει το παρακάτω τηλεγράφημα:

"Πεθερά νεκρή. Παρακαλώ ενημερώστε αν θέλετε ταφή, αποτέφρωση ή ταρίχευση."

Οπότε εκείνος στέλνει την απάντηση: "Ας μην το ρισκάρουμε. Και τα τρία παρακαλώ."


Close