Θεέ Και Κύριε

Θεέ Και Κύριε

Η γυναίκα του Γιάννη προσκάλεσε μερικούς φίλους για φαγητό στο σπίτι. 

Πριν αρχίσουμε να τρώμε, είπε στη μικρή τους κόρη να πει την προσευχή. 

- Δεν ξέρω τι να πω, είπε η μικρή. 

- Γιατί δεν επαναλαμβάνεις αυτά που έχεις ακούσει να λέει η μαμά, 

επέμεινε η σύζυγος. 

Η μικρή έσκυψε το κεφάλι της με κατάνυξη και είπε: 

- Θεέ και Κύριε, γιατί στην ευχή προσκάλεσα τόσους ανθρώπους για φαΐ 

απόψε;

20