Ούτε ο Θεός δεν μας έμεινε...

Ούτε ο Θεός δεν μας έμεινε...

Κάτι τα μνημόνια, κάτι ο Συνεργατισμός, κάτι τα κουρέματα, κάτι τα γλωσσάρια κάτι τα πεταξούμενα ριάλια εκείθεν κι εντεύθεν το μόνο που μας έμεινε είναι ο Θεός... Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι πολιτικοί μας.

Αλλά τι να σου κάνει κι αυτός; Μετά την πώληση της Ελληνικής τράπεζας (μεγάλο Αρχιεπισκοπικό παγκάρι) δεν έχει σοβαρό λόγο να ενσκύψει στα δεινά μας... Τα Κυριακάτικα παγκάρια βλέπετε ούτε τα έξοδα της μετακίνησης του δεν του καλύπτουν...

Οπότε ούτε Αυτός δεν μας έμεινε...

19