ΑΚΕΛ: Εγγράφει στην βουλή θέμα για εξέταση της Κάρτας φιλάθλου

Μετά και τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται αναφορικά με την κάρτα φιλάθλου

Έχοντας υπόψη την κακή εικόνα που παρουσιάζουν τα γήπεδα και εν γένει οι αθλητικοί χώροι σε σχέση με την προσέλευση φιλάθλων, καθώς και πρόσφατες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται αναφορικά με την κάρτα φιλάθλου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις προχωρά  στην εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος  για την αξιολόγηση της εφαρμογής του μέτρου της κάρτας φιλάθλου και άλλων προνοιών του συναφούς νόμου.  

Στόχος σύμφωνα με τον βουλευτή του κόμματος Άριστο Δαμιανό είναι η εξέταση στην Επιτροπή Νομικών των όποιων επιπτώσεων γενικά στον αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

8