Ανάγκη για Υφυπουρ. Ψηφιακής Στρατηγικής, Ερευνας και Καινοτομίας

Ανάγκη για Υφυπουρ. Ψηφιακής Στρατηγικής, Ερευνας και Καινοτομίας

ερευνα
Αισιόδοξος ο Πρόεδρος για στήριξη κομμάτων στη δημιουργία Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας

Τη βεβαιότητα ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα αποδεχτούν την πρόταση για δημιουργία ενός Υφυπουργείου Ψηφιακής Στρατηγικής, Ερευνας και Καινοτομίας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε χαιρετισμό του τη Δευτέρα στο ‘’The digital Cyprus Conference”.

Όπως ανέφερε, το πλέον σημαντικό για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής είναι η συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Συγκεκριμένη πρόταση από ΑΚΕΛ

«Και οφείλω να αναγνωρίσω ότι υπήρξε από πλευράς του ΑΚΕΛ μια συγκεκριμένη πρόταση για δημιουργία Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας στο οποίο θα μπορούσε άνετα να ενταχθεί και η ψηφιακή μεταρρύθμιση», σημείωσε.

Όπως είπε, «έχοντας ως εισηγητή την αντιπολίτευση, με απόλυτη αποφασιστικότητα από δικής μας πλευράς αποδοχής κάτι αναλόγου, και σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες δυνάμεις που δεν υστερούν σε βούληση, να πρωτοπορήσουμε στον μετασχηματισμό και γενικότερα στις μεταρρυθμίσεις του κυπριακού κράτους. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αποδεκτό ένα Υφυπουργείο ψηφιακής στρατηγικής σε συνδυασμό με την έρευνα και την καινοτομία με οριζόντιες εξουσίες και οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους».

Θα υπάγεται στον ΠτΔ 

Το Υφυπουργείο, εξήγησε, θα υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, καταδεικνύοντας την εθνική σημασία που αποδίδεται στην Ψηφιακή Ανάπτυξη της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης και της Βουλής, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον δημόσιο τομέα και από χώρους αιχμής της ιδιωτικής οικονομίας, για εθνικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain.

Ψηφιακή ωρίμανση  

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι στη σημερινή σύγχρονη εποχή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψηφιακή ωριμότητα και τη διείσδυση της τεχνολογίας στην οικονομία και την κοινωνία της.

 «Στο πλαίσιο αυτό, θέσαμε από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας ως σημαντική μεταρρυθμιστική δράση, την ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα μέσα από τη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών, έχοντας πλήρη γνώση των δυνατοτήτων και ωφελημάτων που δύναται να προκύψουν από την πλήρη αξιοποίηση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης», πρόσθεσε.

ερευνα

Υλοποίηση ψηφιακής στρατηγικής

Όπως ανέφερε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση και την εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 2012 και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική παιδεία, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, την ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων, την Κυβερνοασφάλεια, ως επίσης και σωρεία άλλων παρεμφερών πρωτοβουλιών.

 Είπε επίσης ότι συστάθηκε το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια δράσης του ενέκρινε 19 νέα στρατηγικά έργα, ενώ επί του παρόντος βρίσκονται υπό εξέλιξη 28 στρατηγικά έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υψίστης σημασίας για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας.

Κυβερνοασφάλεια  

Ανέφερε ακόμα ότι η Κυβερνοασφάλεια αποτελεί, επίσης, υψίστης σημασίας πολιτική για την προστασία των ζωτικών υποδομών της Δημοκρατίας.

 Σημείωσε ακόμα ότι μια υποδομή ζωτικής σημασίας είναι το δίκτυο οπτικών ινών που υλοποιείται από την Cyta, το οποίο θα προσφέρει πολύ ψηλές ταχύτητες διαδικτύου, αλλά και θα αποτελέσει τη βάση για τα νέα γρήγορα δίκτυα 5G. Ένα έργο ορόσημο, όπως είπε, για την ψηφιακή ανάπτυξη της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών προς την ψηφιακή ανάπτυξη, προκειμένου η Κύπρος να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής και να συμβαδίσει με τις υπόλοιπες χώρες.

«Προς τον σκοπό αυτό, θα προωθήσουμε την εφαρμογή ενός νέου συνεκτικού στρατηγικού ψηφιακού σχεδιασμού», είπε.  

Υπόδειξη των αδυναμιών 

Στόχος, ανέφερε, θα είναι η υπόδειξη των μέχρι στιγμής αδυναμιών και ο τρόπος βελτίωσης τους, ως επίσης και να αποτελέσουν το πλαίσιο αναφοράς για την υλοποίηση όλων των δράσεων και παρεμβάσεων που θα οδηγούν στην πλήρη και απρόσκοπτη, αλλά και γρηγορότερη ψηφιακή ανάπτυξη.

ερευνα

ΚΕΒΕ

Χαιρετίζοντας το Συνέδριο ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, πολύ μεγαλύτερο από το φυσικό της μέγεθος, «χρειάζεται όμως να αναλάβουμε δράση σήμερα για να μην πω χθες».

Η ψηφιοποίηση είναι θέμα επιβίωσης 

«Η ψηφιοποίηση λοιπόν δεν είναι πλέον θέμα επιλογής αλλά επιβίωσης. Τονίζουμε ότι όσο καθυστερεί η εφαρμογή μιας ψηφιακής ατζέντας για την Κύπρο τόσο θα μειώνεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της χώρας, θα αποθαρρύνονται οι επενδύσεις και θα συνεχίζεται η απώλεια καλού έμψυχου δυναμικού στο εξωτερικό», ανέφερε.

Το ΚΕΒΕ, πρόσθεσε, θεωρεί μεγάλης σημασίας την ανάγκη τόσο το κράτος όσο και οι επιχειρήσεις της Κύπρου να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους τοποθετώντας την ψηφιοποίηση ως την κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον. 

Τόνισε επίσης την ανάγκη η Κυβέρνηση, η Πολιτεία να συστήσουν «χθες» Υφυπουργείο Ψηφιακής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού ούτως ώστε όλα τα «πρέπει» και όλα τα «θα» να γίνουν συντεταγμένα με προγραμματισμό και οργανωμένα.

«Είμαστε σίγουροι ότι με συλλογική προσπάθεια μπορούμε να ξεφύγουμε από τις τελευταίες θέσεις που κατατασσόμαστε ως χώρα στα θέματα ψηφιοποίησης και να διαπρέψουμε», ανέφερε.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος οφείλει και μπορεί να αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες, ώστε να αλλάξει τη θέση της μέσα στον Ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη, όπου σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) καταλαμβάνει την 21η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κλειδί για τη βελτίωση της θέσης μας είναι ο σωστός προγραμματισμός και η εφαρμογή του Ψηφιακού μας Μετασχηματισμού», ανέφερε.  

ΟΕΒ 

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ πρόσθεσε ότι οι σχεδιασμοί για την ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου χρονολογούνται εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε φορά που ξεκινά μια νέα προσπάθεια ή πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είπε διενεργούνται μελέτες, συλλέγονται ιδέες, καταγράφονται εισηγήσεις και ανακαλύπτονται βέλτιστες πρακτικές.

«Όταν όμως φθάσουμε στην τελική ευθεία, διαπιστώνουμε ότι η κατάληξη είναι πάντα, ή συνήθως η ίδια, αφού δυστυχώς πάσχουμε σοβαρά στο κομμάτι της υλοποίησης όλων των πιο πάνω», ανέφερε.

Όπως είπε, αυτό που χρειάζεται είναι ένα Υφυπουργείο, ένα σώμα, ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει το γενικό συντονισμό αυτών των δραστηριοτήτων.  

 

ερευνα

 

Ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων

Στο χαιρετισμό της η Διευθύντρια για την Ψηφιακή Κοινωνία και την Κυβερνοασφάλεια  στη Γενική Διεύθυνση για Επικοινωνιακά Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Δέσποινα Σπανού, είπε ότι η ΕΕ προτείνει για την Κύπρο ενισχυμένες επενδύσεις, όχι μόνο για την έρευνα και την καινοτομία αλλά και για ένα βιομηχανικό πρόγραμμα, για ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων.

Είπε επίσης ότι στους δείκτες της ΕΕ για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία η Κύπρος δεν έχει πολύ υψηλή κατάταξη, αλλά την ίδια ώρα δεν απέχει πολύ από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κύπρο, είπε, είναι οι ψηφιακές δεξιότητες όπου η Κύπρος έχει πολύ χαμηλή κατάταξη, ενώ όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη χρήση υπηρεσιών ίντερνετ κατατάσσεται ψηλά.

Ανέφερε ακόμα πως είναι ενθαρρυντικό ότι η Κύπρος είναι πολύ ενεργή σε όλες τις πρόσφατες κοινές δράσεις της ΕΕ για την προώθηση της ψηφιακής ατζέντας.

Home