Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Έρχεται νέα προκήρυξη για αστυνομικούς - Πολλά τα κενά

Του Γιώργου Μιχαηλίδη -
26.01.2023

Έρχεται νέα προκήρυξη για αστυνομικούς - Πολλά τα κενά

Με πρωτοβουλία του Αρχηγού Αστυνομίας - Τρέχει η διαδικασία μετά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Οι κενές θέσεις πληγώνουν σταθερά την Αστυνομία. Για το λόγο αυτό, η ηγεσία  της Δύναμης ψάχνει συνεχώς τρόπους να τα καλύψει. Αυτή τη στιγμή 590 θέσεις  δεν έχουν κάτοχο κάτι που δεν επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας με πρωτοβουλία του Αρχηγού Αστυνομίας Στέλιου Παπαθεοδώρου θα γίνει νέα προκήρυξη ώστε να  εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Η προκήρυξη πιθανότατα θα γίνει εντός Φεβρουαρίου.

Ο αριθμός των προσληφθέντων από άλλες διαδικασίες που τρέχουν  αφού θα αντληθεί ΄ένας σημαντικός αριθμός. Μετά από πρόσφατη απόφαση της Βουλής όσοι αποτύχουν  στις αθλητικές δοκιμασίες έχουν και δεύτερη ευκαιρία να το πράξουν. Παράλληλα, αποπαγοποιήθηκε  από η Βουλή ένας αριθμός που αγγίζει τις 190 θέσεις.

Σημειώνεται ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2022 έγιναν εξετάσεις για αστυφύλακες και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη . Από τις γραπτές εξετάσεις πέρασαν 234 και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο. Παράλληλα, το περασμένο Σάββατο 21 Ιανουαριου 2023 έγιναν εξετάσεις για ειδικούς αστυνομικούς. 

Με βάση αποφάσεις της Βουλής στη βάση τροποποίησης των κανονισμών όσοι απέτυχαν σε  πρόσφατες επαναληπτικές ψυχομετρικές εξετάσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία θα επαναδιεκδικήσουν την πρόσληψή τους σε επόμενη διαδικασία προσλήψεων, χωρίς να υποχρεούνται να επιτύχουν εκ νέου σε γραπτή εξέταση. Παράλληλα, όσοι αποτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες έχουν και δεύτερη ευκαιρία να το πράξουν.

Τα προσόντα 

Υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία πρέπει­

 • Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας·
 • Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στο Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίουή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής·
 • Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει τοτριακοστό πέμπτο έτος, εκτός αν έχει προϋπηρεσία ως μέλος της Αστυνομίας κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών:
 • Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία  θα απασχολείται μετά την πρόσληψη του.  Μεταξύ άλλων πρέπει­
 • Να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών·
 • Να διαπιστωθεί, ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού, και
 • Να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του·
 • Να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1.65 μ. οι άνδρες, και του 1.60 μ. οι γυναίκες.
 • Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.
 • Να έχει καλή γνώση της ελληνικής και ικανοποιητική  γνώση μίας ξένης γλώσσας.
 • Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.
 • Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα Β΄ των παρόντων Κανονισμών, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού˙
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας· 
 • Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα· 
 • Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης απολύεται από την Αστυνομία˙
 • Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):
 • Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.

>>>Διαβάστε επίσης: Θανατηφόρα: Εξετάζουν application για μηνύματα κατά θανατηφόρων<<<<

Κανένας δεν διορίζεται στην Αστυνομία εκτός αν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου:

    

 

 

Home