Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Πράσινη γραμμή: 255 πληρούν κριτήρια για τη φρούρησή της

Offsite Team -
07.02.2023

Πράσινη γραμμή: 255 πληρούν κριτήρια για τη φρούρησή της

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας - Επιτρέπονται οι ενστάσεις

Η Αστυνομία Κύπρου γνωστοποίησε σήμερα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,  τον Προκαταρκτικό Πίνακα Υποψηφίων, για πρόσληψη Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμών του 2022 (Κ.Δ.Π. 265/2022).

Στον Προκαταρκτικό Πίνακα αναγράφεται η μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου, για σκοπούς διαφάνειας. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξή τους, η ημερομηνία γεννήσεως τους και προηγείται ο ηλικιακά μεγαλύτερος υποψήφιος.

>>>>Διαβάστε επίσης: Αρχηγός Αστυνομίας: Στόχος να καλυφθούν 700 κενές θέσεις το 2023<<<<

Στον εν λόγω Πίνακα, περιλαμβάνονται τόσο οι διακόσιοι πενήντα πέντε (255) υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην των ιατρικών βεβαιώσεων), οι υποψήφιοι που δεν πληρούσαν τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν ή δεν πέτυχαν στην Αθλητική Δοκιμασία.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 256 μέχρι 401.

Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης).

Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Γραφείο Προσλήψεων στη Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14/02/2023 και ώρα 14:00, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22808673).  

Home