Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Μιχαηλίδου: Δεν έχει επιλυθεί το θέμα μεταγραφών παιδιών-αθλητών

Offsite Team -
08.04.2022 - 21:00

Μιχαηλίδου: Δεν έχει επιλυθεί το θέμα μεταγραφών παιδιών-αθλητών

Η ανακοίνωση του γραφείου της Επίτροπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπως Μιχαηλίδου

Μέχρι και σήμερα δεν έχει επιλυθεί το θέμα των μεταγραφών των παιδιών-αθλητών στο χώρο του αθλητισμού, με αποτέλεσμα γονείς να εξακολουθούν να της υποβάλλουν σχετικά παράπονα, αναφέρει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της.

«Συγκεκριμένα, από το 2011 μέχρι και τη στιγμή που ετοιμάστηκε το παρόν κείμενο, το γραφείο μου έλαβε 62 παράπονα για θέματα άρνησης μεταγραφών παιδιών αθλητών, εκ των οποίων τα 26 αφορούσαν το άθλημα του ποδοσφαίρου, τα 15 της κολύμβησης, τα 10 της πετόσφαιρας, 2 της ποδηλασίας, 4 της σκοποβολής, 2 της αντισφαίρισης, 1 της καλαθοσφαίρισης, 1 της αντιπτέρισης, 2 της γυμναστικής και 2 της αντισφαίρισης», προσθέτει.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η κα. Μιχαηλίδου, ένα ακόμα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί από τα παράπονα που έχουν τεθεί ενώπιον της, είναι ότι πολλά σωματεία αρνούνται μεταγραφή λόγω οικονομικών οφειλών των γονιών απέναντι τους, χρησιμοποιώντας τα παιδιά-αθλητές ως μοχλό πίεσης. 

 

Σημειώνει ότι κατά το 2019 με την αλλαγή των κανονισμών της Κ.Ο.Π. για θεσμοθέτηση μέγιστου αριθμού παιδιών που μπορούν να μεταγραφούν κατά τη δεύτερη μεταγραφική περίοδο (μέχρι δυο), πολλοί γονείς της υπέβαλαν παράπονο, καθότι δεν επετράπη στα παιδιά τους να μεταγραφούν.

 

Η κα. Μιχαηλίδου αναφέρει πως έχει προβεί κατά καιρούς σε αριθμό γραπτών παρεμβάσεων υποδεικνύοντας σε αθλητικούς ομίλους, σωματεία και αθλητικές ομοσπονδίες που εμπλέκονταν ότι, η υπερμέτρη δέσμευση παιδιών και η πρακτική της άρνησης παραχώρησης μεταγραφής, δεν συνάδουν με τις πρόνοιες και αρχές της Σύμβασης και ως εκ τούτου έγινε εισήγηση για την παραχώρηση ελευθέρας μεταγραφής στα παιδιά.  

«Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις παραπόνων, οι εμπλεκόμενοι όμιλοι/ σωματεία /ομοσπονδίες συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις του Γραφείου μου και προχώρησαν στην παραχώρηση μεταγραφής στα παιδιά αθλητές. Εντούτοις, υπήρξαν και παραδείγματα ομάδων/ ομοσπονδιών που είτε αγνόησαν παντελώς τις συστάσεις του Θεσμού, είτε αρνήθηκαν να παραχωρήσουν μεταγραφή σε παιδιά για τους δικούς τους λόγους. Η επιχειρηματολογία στις πλείστες των περιπτώσεων εξαντλείτο στα οικονομικά συμφέροντα της ομάδας, ότι δηλαδή αν αποχωρήσει μεγάλος αριθμός παιδιών την ίδια χρονική στιγμή, δεν θα είναι οικονομικά συμφέρον προς το σωματείο», προσθέτει.  

Η κα. Μιχαηλίδου αναφέρει πως γενική διαπίστωση της στο θέμα των μεταγραφών παιδιών-αθλητών, είναι η λανθασμένη αντίληψη που διέπει τον χώρο του αθλητισμού, ότι τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι ενήλικες αθλητές (ερασιτέχνες ή επαγγελματίες), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το στοιχείο της ανηλικότητας και οι διαφορετικές ανάγκες των παιδιών αθλητών.  

«Ως εκ τούτου, στα καταστατικά των εκάστοτε ομοσπονδιών παραλείπονται ρυθμίσεις που να προωθούν την προστασία των παιδιών και το σεβασμό της παιδικής ηλικίας. Ενώ η νομοθεσία του ΚΟΑ του παρέχει από τη μια, ως αρμόδιας Αρχής, ευρείες και γενικές αρμοδιότητες, από την άλλη οι ευρείες αυτές αρμοδιότητες δεν έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους Κανονισμούς που να ρυθμίζουν τα διάφορα θέματα που αφορούν στον αθλητισμό, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς το τι ισχύει ανά πάσα στιγμή και να υπάρχει εποπτεία αναφορικά με την τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που επιβάλλονται με νόμο ή Κανονισμούς», σημειώνει.  

Διαπιστώνει, όπως αναφέρει, ένα σοβαρό νομικό κενό ως προς τη ρύθμιση και τον τρόπο λειτουργίας των σωματείων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει νομιμοποιητική βάση ελέγχου τους, ούτε και λεπτομερείς ρυθμίσεις που να διέπουν την εγγραφή και λειτουργία τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα παιδιά αθλητές, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών από την απουσία αποτελεσματικού νομικού πλαισίου που να τα διέπει.  

Η κα. Μιχαηλίδου τονίζει ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη όπως, ο χώρος του αθλητισμού και ιδιαίτερα του πρωταθλητισμού να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διέπεται από τα δικαιώματα και τις Αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να αποτελεί ένα ασφαλή χώρο για όλα τα παιδιά που αθλούνται, επιτρέποντας την ολόπλευρη και υγιή ανάπτυξή τους και προστατεύοντας τα από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του ανταγωνισμού.  

Αναφέρει, παράλληλα, ότι θεωρεί υποχρέωση του ΚΟΑ την ανάληψη πρωτοβουλίας για άμεση τροποποίηση του σχετικού Νόμου ή/και την έκδοση Κανονισμών βάσει των οποίων θα τίθενται οι προϋποθέσεις και όροι για την έγκριση των σωματείων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών, θα ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας τους, τα καταστατικά και οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας τους και οι οποίοι θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τα δικαιώματα των παιδιών και τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της Σύμβασης.  

«Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν διαφανείς μηχανισμοί ελέγχου οι οποίοι να μπορούν να οδηγήσουν δυνητικά σε διαγραφή από τα σχετικά μητρώα σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών», προσθέτει.  

Όσον αφορά στο θέμα των σωματείων που επικαλούνται οικονομικές υποχρεώσεις των γονιών απέναντί τους και αρνούνται τη μεταγραφή στα παιδιά αθλητές, η κα. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι είναι της άποψης ότι τυχόν οικονομικές οφειλές της οικογένειας δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να συνδέονται με την παραχώρηση ελεύθερης μεταγραφής και να εμποδίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών στον αθλητισμό.  

«Είμαι της άποψης ότι, ο χώρος του αθλητισμού, συνιστά μεγάλο μέρος της ζωής των παιδιών που ασχολούνται ενεργά με κάποιο άθλημα. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα, ούτε του προπονητή ούτε της ομάδας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι ενήλικες σε αυτό το χώρο να αντιληφθούν την αναγκαιότητα αλλαγής νοοτροπίας: τα παιδιά δεν είναι αυριανοί πολίτες, είναι υποκείμενα δικαιωμάτων σήμερα και για αυτό το λόγο επιβάλλεται άμεσα η υιοθέτηση ενός μοντέλου βασισμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα», προσθέτει.  

Τονίζει πως μόνο μέσα από τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους, τα παιδιά μπορούν να ενδυναμωθούν και έτσι να μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε διαδικασίες που αφορούν τη συμμετοχή τους σε ένα άθλημα, τόσο στο προπονητικό, όσο και στο αγωνιστικό μέρος και παράλληλα, να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους σε έναν ασφαλές χώρο αθλητισμού.  

«Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση των παιδιών αποτελεί το πιο δυνατό εργαλείο πρόληψης για κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Είναι υποχρέωση του ΚΟΑ, των ομοσπονδιών, των σωματείων και γενικότερα όλων των ενηλίκων που ασχολούνται με παιδιά αθλητές, να δημιουργήσουν, σε διαβούλευση με τα ίδια τα παιδιά, ένα παιδοκεντρικό σύστημα, που θα προωθεί την ανάπτυξη των παιδιών αθλητών, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τα δικαιώματά τους», καταλήγει.

ΚΥΠΕ

Home