(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) ΑΡΝΗΣΗ διαιτητών...

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) ΑΡΝΗΣΗ διαιτητών...

Αυτός είναι ο λόγος αντικατάστασης, νωρίτερα απόψε, του Λεόντιου Τράττου.

Αρκετοί από τους διαιτητές της Α΄ κατηγορίας αρνήθηκαν να τοποθετηθούν μαζί με τους ξένους εκτελώντας καθήκοντα 4ου διαιτητή στα ματς της αγωνιστικής.

Αυτός είναι ο λόγος αντικατάστασης, νωρίτερα απόψε, του Λεόντιου Τράττου.

Φαίνεται πως για τον ίδιο λόγο ο Τράττος δεν αντικαταστάθηκε με άλλο διαιτητή Α΄ κατηγορίας που δεν είχε οριστεί σε αυτή την αγωνιστική γιατί υπάρχει από αρκετούς άρνηση.

Προφανώς λόγω έλλειψης ορίστηκε ο Στρούθου που είναι στον κατάλογο διαιτητών για αγώνες Β΄κατηγορίας.

Home