Μαυρογιάννης: Απαραίτητος πυλώνας το Δικαστήριο Χάγης

Μαυρογιάννης: Απαραίτητος πυλώνας το Δικαστήριο Χάγης

Σημασία επαρκούς χρηματοδότησης του Δικαστηρίου ώστε αυτό να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την καίρια εντολή του

Την σημασία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ως πυλώνα του διεθνούς συστήματος, τόνισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ, για την Έκθεση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.  

Ο κ. Μαυρογιάννης είπε πως το Διεθνές Δικαστήριο είναι απαραίτητος πυλώνας του διεθνούς συστήματος στο επίκεντρο του οποίου είναι η υποκατάσταση της χρήσης βίας με την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών, καθώς και η υπερίσχυση του κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο. Τα κράτη φέρουν συλλογική ευθύνη για τη θεσμική προστασία του Δικαστηρίου και τη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στο Δικαστήριο να παραμείνει ανεξάρτητο και ικανό να συνεχίσει να παραγάγει επιτυχές δικαστικό έργο, πρόσθεσε.

 

Στόχος μας, σημείωσε, πρέπει να είναι η αύξηση του αριθμού κρατών που έχουν αποδεχθεί την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 36.2 του Καταστατικού του.

Ο κ. Μαυρογιάνης ανέφερε επίσης ότι το κύρος του Δικαστηρίου πρέπει να διαφυλαχθεί, μέσω της οικουμενικής αποδοχής και εφαρμογής των αποφάσεων του. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει πάντα να αφήνεται να ασκεί τις εξουσίες του σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου, πρόσθεσε.

 

Ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε επίσης στην έκδοση γνωμοδοτήσεων από του Δικαστήριο, μνημονεύοντας ειδικά την φετινή του γνωμοδότηση για τις νομικές συνέπειες του διαχωρισμού του Αρχιπελάγους Τσάγκος από το Μαυρίκιο το 1965, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαναβεβαίωσης θεμελιωδών κανόνων δικαίου.  

Τέλος, ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε τη σημασία επαρκούς χρηματοδότησης του Δικαστηρίου ώστε αυτό να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την καίρια εντολή του, δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου αριθμού υποθέσεων ενώπιόν του.

ΚΥΠΕ

Home