ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντοπίστηκαν προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντοπίστηκαν προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες

Συστήνεται προσοχή στο κοινό, μεταξύ των προϊόντων και παιχνίδια

Προϊόντα με επικίνδυνες  χημικές ουσίες εντοπίστηκαν στην αγορά της ΕΕ, μεταξύ αυτών και παιγνίδια.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους. Αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα δείτε στον πίνακα εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX: 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.  

Home