Τι αναφέρει το Γερμανικό ΥΠΕΞ για την πυρηνική συμφωνία με Ιράν

Τι αναφέρει το Γερμανικό ΥΠΕΞ για την πυρηνική συμφωνία με Ιράν

"Κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου"

Στην ιστοσελίδα του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε  κείμενο με τίτλο «Κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν».  

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως:

«εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουμε θεμελιώδη κοινά συμφέροντα ασφαλείας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Σε αυτά συγκαταλέγεται η διατήρηση του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν  διαδραματίζει από αυτήν την άποψη κεντρικό ρόλο, όπως πρόσφατα επιβεβαίωσαν ομόφωνα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

 Η Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν αποτελεί βασικό επίτευγμα της πολυμερούς διπλωματίας και της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Διαπραγματευτήκαμε τη συμφωνία με την πεποίθηση ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην δημιουργία εμπιστοσύνης στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, καθώς και στην παγκόσμια ειρήνη και διεθνή ασφάλεια.

Από κοινού εκφράσαμε ανεπιφύλακτα τη λύπη και την ανησυχία μας για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρήσουν από την Πυρηνική Συμφωνία του Ιράν και να επιβάλουν εκ νέου κυρώσεις στο Ιράν.

Από τον Μάιο του 2018 συνεργαζόμαστε για να διατηρήσουμε τη συμφωνία (...) Αφότου το Ιράν ανακοίνωσε τον Μάιο του 2019 ότι δεν επιθυμεί πλέον να εκπληρώνει ορισμένες από τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της Πυρηνικής Συμφωνίας, προσπαθήσαμε να πείσουμε τη χώρα να αλλάξει την πορεία της.

(...) Αντί να αλλάξει πορεία, το Ιράν αποφάσισε να συμμορφώνεται ακόμα λιγότερο με την Συμφωνία για τα Πυρηνικά Όπλα (...) Λόγω της πρακτικής του Ιράν δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να καταγράψουμε σήμερα τις ανησυχίες μας για το γεγονός ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Πυρηνική Συμφωνία και να παραπέμψουμε το θέμα στην Κοινή Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 της Πυρηνικής Συμφωνίας με το Ιράν, στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Αυτό το κάνουμε με καλή πίστη με τον πρωταρχικό στόχο της διατήρησης της Πυρηνικής Συμφωνίας με το Ιράν, αλλά και με την ειλικρινή ελπίδα να εξευρεθεί διέξοδος από αυτό το αδιέξοδο μέσω εποικοδομητικού διπλωματικού διαλόγου, να διατηρηθεί η συμφωνία και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε εντός του πλαισίου της.

Συνεπώς, οι τρεις χώρες μας δεν υιοθετούν καμία προσέγγιση που να επιδιώκει να ασκήσει τη μέγιστη πίεση στο Ιράν. Ελπίζουμε να πείσουμε το Ιράν να σεβαστεί χωρίς περιορισμούς τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της Πυρηνικής Συμφωνίας. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζουμε εκ νέου την υποστήριξή μας στην Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν και την αποφασιστικότητά μας να συνεργαστούμε με όλους τους συμμετέχοντες για να την διατηρήσουμε.Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι αυτή η πρωτοποριακή διεθνής συμφωνία και τα οφέλη της για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων θα εξυπηρετήσουν τα κοινά μας συμφέροντα ασφάλειας και θα ενισχύσουν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Ευχαριστούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με τις οποίες συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά, για την προσχώρησή τους στην κοινή μας προσπάθεια για τη διατήρηση της Πυρηνικής Συμφωνίας με το Ιράν.Ευχαριστούμε επίσης τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεχείς καλές υπηρεσίες του σε αυτό το θέμα. Λόγω των πρόσφατων γεγονότων,είναι ακόμη πιο σημαντικό η σημερινή κλιμάκωση της κατάστασης, η οποία θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή, να μην δημιουργήσει κρίση διάδοσης των πυρηνικών όπλων».

ΚΥΠΕ

Home