Δικαστήριο ΕΕ: ‘Εκρινε προσφυγή Παπαδοπούλου για σήμα Caprice

Δικαστήριο ΕΕ: ‘Εκρινε προσφυγή Παπαδοπούλου για σήμα Caprice

Το δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή και καταδικάζει την Παπαδόπουλος Α.Ε. στα δικαστικά έξοδα

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) επικύρωσε την Πέμπτη απόφαση του EUIPO (γραφείο καταχώρησης πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ) κατά της Βιομηχανίας Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. (Μοσχάτο-Ταύρος, Ελλάδα) σε σχέση με το σήμα των μισκότων Caprice.  

To ΓΔΕΕ έκρινε ότι το σήμα της ελληνικής αυτής εταιρείας δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα. 

Δεδομένου ότι η εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του κοινού στη σχετική αγορά και εξετάζοντας συνολικά όλα τα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης, όπως το καλυπτόμενο από το σήμα μερίδιο αγοράς, την ένταση, τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια της χρησιμοποίησής του καθώς και το μέγεθος των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση για την προβολή του, το Δικαστήριο καταλήγει ότι δεν προκύπτει τέτοιος κίνδυνος σύγχυσης. Επίσης, τονίζει ότι το επιχείρημα περί κακής πίστης δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

 

Έτσι, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO και, ως εκ τούτου, απορρίπτει την προσφυγή και καταδικάζει την   Παπαδόπουλος Α.Ε. στα δικαστικά έξοδα.

ΚΥΠΕ

 

Home