Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Υπ. Γεωργίας: Πρόκληση η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά

Offsite Team -
06.06.2023

Υπ. Γεωργίας: Πρόκληση η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος δήλωσε σήμερα ότι η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά αποτελεί πρόκληση για την Κυβέρνηση, δεδομένης της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τους μέχρι το 2025.

Εγκαινιάζοντας σήμερα την έναρξη της υλοποίησης του έργου «Διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων» από το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, το οποίο στοχεύει στη χωριστή συλλογή και εκτροπή επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για κατάλληλη επεξεργασία, είπε ότι το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Νορβηγικά Ταμεία για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021, αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της υποχρεωτικής συλλογής. Οι τέσσερις ρυμουλκούμενες κινητές μονάδες θα διακινούνται στην Κύπρο στη βάση ενός προγράμματος, συλλέγοντας επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, σε συνεργασία πάντοτε με τις τοπικές Αρχές.

Αναφερόμενος στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είπε ότι αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς θεσμούς και ένα από τα κύρια μέσα του Προγράμματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Για την ρύπανση από τα πλαστικά που αποτελεί το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι τα θαλάσσια απορρίμματα, και ιδιαίτερα η πλαστική ρύπανση, απειλούν τους ωκεανούς, τα θαλάσσια ζώα ακόμα και την ανθρώπινη υγεία. Όταν τα πλαστικά απορρίμματα διαφεύγουν στη στεριά, το πλαστικό συχνά καταλήγει στο θαλάσσιο σύστημα όπου αποσυντίθεται σε μικροπλαστικά που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν πλέον στον τροφικό ιστό, είπε.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, συνέχισε ο Υπουργός, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, η οποία συμμετέχει στη Διακυβερνητική Διαπραγματευτική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων σε οικονομικές δραστηριότητες όπως ο παράκτιος τουρισμός και η αλιεία, από τις οποίες η Κύπρος εξαρτάται άμεσα, καθιστούν το θέμα ως άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε εθνικό επίπεδο, είπε, τα καλά σχεδιασμένα και λειτουργικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων χωριστής συλλογής μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. Ως εκ τούτου, η Κύπρος αντιμετωπίζει το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων μέσω της εφαρμογής των πολιτικών της για τη διαχείριση αποβλήτων.

Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθολογική διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων, η Κυβέρνηση προωθεί αριθμό συγχρηματοδοτούμενων έργων με σκοπό τη διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή, με εκτιμώμενο κόστος 82 εκ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2029.

Υπενθύμισε ότι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι ο σχεδιασμός του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» με προπληρωμένη σακούλα. Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρμόσουν το σύστημα έως τις 30 Ιουνίου 2024, καθιερώνοντας τη διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών τους αποβλήτων, περιλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων ρευμάτων και των οργανικών αποβλήτων.

Τέλος είπε ότι εκτός του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», ξεκίνησε και η υλοποίηση έργων που στοχεύουν στην περαιτέρω στήριξη των τοπικών Αρχών για την ενίσχυση των υποδομών συλλογής και διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων. 

ΚΥΠΕ

Home