Άντλησε κονδύλι εκατομμυρίων ευρώ και πλήρωσε δικαιούχους ο ΚΟΑΠ

Άντλησε κονδύλι εκατομμυρίων ευρώ και πλήρωσε δικαιούχους ο ΚΟΑΠ

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους δικαιούχους από τον ΚΟΑΠ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου 3α - Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Κλάδο για το οικονομικό έτος 2019.

Οι ενισχύσεις που δίδονται από το Μέτρο 3α - Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Κλάδο στοχεύουν στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον οινοποιητικό κλάδο. Οι επενδύσεις σχετίζονται με την  παραγωγή ή/και την εμπορία των προϊόντων

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των € 2,260,137,37. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Home