Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Αυτό είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για Στεγαστική Βοήθεια

Του Δημήτρη Χατζηιωσήφ -
16.01.2019 - 08:18

Αυτό είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για Στεγαστική Βοήθεια

Thumbnail
Διαβάστε τα κριτήρια και τους δικαιούχους της στεγαστικής βοήθειας που ετοιμάζει η Κυβέρνηση

Η Offsite εξασφάλισε και σας παρουσιάζει το Προσχέδιο των Στεγαστικών Σχεδίων που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, για παροχή στεγαστική βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και  άλλα πρόσωπα.

Δικαιούχοι στεγαστικής βοήθειας, μέσω στεγαστικών σχεδίων για στέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή για αγορά κατοικίας/διαμερείσματος ή για επιδιόρθωση ιδιόκτητης κατοικίας είναι εκτοπισθέντες, παθόντες ή τουρκόπληκτοι. 

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι στεγαστικής βοήθειας θα πρέπει να αποταθούν στην Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) με βάση τη πραγματική σύνθεση της  οικογένειας τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση ως:

 • Μονήρη άτομα, νοουμένου ότι δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση υπόσχεσης γάμου ή δεν έχουν συνάψει γάμο
 • Οικογένεια, νοουμένου ότι έχουν προβεί σε δημοσίευση υπόσχεσης γάμου ή έχουν συνάψει γάμο, ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης προσκομίζοντας κοινή προσφυγική ταυτότητα σε περίπτωση που και τα δύο μέλη είναι εκτοπισθένετες
 • Μονογονιός που έχει επιμέλεια και φύλαξη ανήλικου τέκνου που στην περίπτωση αυτή εκλαμβάνεται ως οικογένεια με παιδιά. Ο όρος δεν περιλαμβάνει μη εκτοπισθέντα μονογονιό που έχει την επιμέλεια κα ιφύλαξη ανήλικου τέκνου με προσφυγική ιδιότητα
 • Συγκατοικούντα δικαιούχα, συγγενικά (μέχρι τρίτου βαθμού) άτομα, τα οποία δεν αποτελούν οικογένεια, στα οποία παραχωρείται η ανάλογη οικονομική βοήθεια ως μονήρες άτομο.

Δικαιούχος στεγαστικής βοήθειας δεν μπορεί να κριθεί αιτητής εάν ο ίδιος και η σύζυγός του ως ζεύγος έλαβαν άλλη στεγαστική βοήθεια μέσω στεγαστικών σχεδίων του Κράτους.

Αίτηση για παροχή στεγαστικής βοήθειας εξετάζεται μόνο σε περίπτωση που ο αιτητής και  οικογένειά του είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κύπρο. Εξαίρεση αποτελούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Δημόσιος Λειτουργός που υπηρετεί με διορισμό στο εξωτερικό
 • Ναυτικός και άλλος εργαζόμενος στο εξωτερικό με συμβόλαιο εργασίας, εφόσον η οικογένεια του αποδεδειγμένα διαμένει μόνιμα στην Κύπρο
 • Εργαζόμενος στο εξωτερικό με συμβόλαιο εργασίας περιορισμένης διάρκειας, ο οποίος συνοδεύεται από την οικογένειά του, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση, η οποία θα παραμένει σε ισχύ για δύο έτη

Δεν παραχωρείται δεύτερη στεγαστική βοήθεια σε εκτοπισμένο που έλαβε στο παρελθόν στεγαστική βοήθεια για αγορά διαμερίσματος/οικίας ή για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή για επιδιόρθωση κατοικίας/διαμερίσματος και ζητά να επιστρέψει στην οικονομική βοήθεια που του παραχωρήθηκε στο παρελθόν για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάλυση αρραβώνα, δεν παραχωρείται νέα στεγαστική βοήθεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ήδη λάβει στεγαστική βοήθεια κατά τον πρώτο του γάμο/αρραβώνα.

Ύψος στεγαστικής βοήθειας

Για οικογένειες

Αριθμός υπνοδωματίων της οικιστικής μονάδας

Οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ Οικογενειακό εισόδημα από 30.000 ευρώ
Ενός υπνοδωματίου 20.000 ευρώ 15.000 ευρώ
Δύο υπνοδωματίων 23.000 ευρώ 18.000 ευρώ
Τριών υπνοδωματίων 26.000 ευρώ 21.000 ευρώ
Τεσσάρων υπνοδωματίων 29.000 ευρώ 24.000 ευρώ

 

Για μονήρη άτομα
Ύψος εισοδήματος Ύψος στεγαστικής βοήθειας
            Μέχρι 20.000 ευρώ                      10.000 ευρώ

 

Για επιδιόρθωση κατοικίας
Σύνθεση οικογένειας Ύψος εισοδήματος Ύψος οικονομικής βοήθειας
Μονήρη άτομα Μέχρι 25.000 ευρώ Μέχρι 8.500 ευρώ
Οργανική οικογένεια Μέχρι 45.000 ευρώ Μέχρι 10.000 ευρώ

 

Εμβαδόν κατοικίας
      Εμβαδόν Οικιστικής Μονάδας      Ύψος Στεγαστικής Βοήθειας
                    0-250 τ.μ.                      100%
                   251-300 τ.μ.                        75%
                   301-350 τ.μ.                        50%
                Πέραν των 351 τ.μ.                          0%

 

Αριθμός υπνοδωματίων
Σύνθεση Οικογένειας Αριθμός υπνοδωματίων για τα οποία παρέχεται στεγαστική βοήθεια
             Ζεύγος                  Ένα υπνοδωμάτιο
        Διμελής οικογένεια                              Δύο
             Τριμελής                              Δύο
            Τετραμελής                              Τρία
           Πενταμελής ή περισσότερα μέλη οικογένεια                            Τέσσερα

 

Για σκοπούς υπολογισμού του ύψους του εισοδήματος των αιτητών, λαμβάνεται υπόψη  το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μαζί με το 13ο μισθό τόσο για τον αιτητή/τρια και για το άλλο μέλος του ζεύγους.

Λαμβάνεται υπόψη επίσης το επίδομα υπερωριών εάν είναι επαναλαμβανόμενο, επίδομα διατροφής και άλλα επιδόματα από Δημόσιο Τομέα.

Παραχωρείται ολόκληρη στεγαστική βοήθεια για αγορά διαμερίσματος/κατοικίας ή για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, μόνο όταν το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας είναι ίσο ή μικρότερο των 250 τ.μ. σύμφωνα με την Βεβαίωση Ιδιώτη Μελέτη στη μορφή που καθορίζει η ΥΜΑΠΕ.

Σε περίπτωση που η κατοικία για την οποία υποβάλλεται αίτημα έχει εμβαδόν από 251-300 τ.μ. θα αποκόπτεται το 25%, θα αποκόπτεται το 50% της στεγαστικής βοήθειας, ενώ άνω των 351 τ.μ. δεν θα καταβάλλεται στεγαστική βοήθεια.

Αιτητής ο οποίος υποβάλλει αίτημα για παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας, ο ίδιος οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας του δεν πρέπει να:

 • Επωφελήθηκαν από την Επιτροπή Αποζημιώσεων του Ψευδοκράτους. Επί τούτου ο αιτητής υποβάλλει Ένορκο Δήλωση σε μορφή που καθορίζεται από την ΥΠΑΜΕ.
 • Είναι ή να ήταν ιδιοκτήτης οικιστικής μονάδας

Ο αιτήτης οφείλει επίσης να προσκομίσει:

 • Άδεια Οικοδομής του αγορασθέντος διαμερίσματος/οικίας
 • Κάτοψη Αρχιτεκτονικών Σχεδίων σε κλίμακα του αγορασθέντος διαμερίσματος/οικίας σφραγισμένο από την Αρμόδια Οικοδομική Αρχή
 • Τοπογραφικό Σχέδιο
 • Βεβαίωση από την ΑΗΚ, Πρώτης Μόνιμης Σύνδεσης του ακίνητου με το δίκτυο της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή ή και του άλλου μέλους του ζεύγους, βάσει του οποίου τεκμαίρεται ότι το διαμέρισμα ή κατοικία είναι έτοιμα προς χρήση.
 • Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας στη μορφή εντύπου που καθορίζεται από την ΥΠΑΜΕ.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου ή ολόκληρης της κατοικίας/διαμερίσματος δια αγοράς ή δωρεάς, συμπεριλαμβανομένου και της μεταβίβασης οικίας αυτοστέγασης ή οικίας κυβερνητικού οικισμού, από τα ακόλουθα συγγενικά πρόσωπα παραχωρείται το 50% της βοήθειας:

 • Παιδιά
 • Γονείς
 • Πεθερικά
 • Παππούδες/γιαγιάδες

Έγκυρη ανέγερση οικιστικής μονάδας για σκοπούς παραχώρησης στεγαστικής βοήθειας θεωρείται, η ανέγερση η οποία πραγματοποιείται σε χώρο που ανήκε:

 • Στον αιτητή ή και στο άλλο μέλος του ζεύγους
 • Στους γονείς με γραπτή συγκατάθεσή τους
 • Στα πεθερικά με γραπτή συγκατάθεσή τους

Ο αιτήτης οφείλει να προσκομίσει:

 • Άδεια Οικοδομής ή Πολεοδομική Άδεια όπου απαιτείται
 • Κάτοψη Αρχιτεοκτονικών Σχεδίων σε κλίμακα της οικιστικής μονάδας σφραγισμένα από την Αρμόδια Οικοδομική Αρχή
 • Τοπογραφικό Σχέδιο
 • Βεβαίωση Βεβαίωση από την ΑΗΚ, Πρώτης Μόνιμης Σύνδεσης του ακίνητου με το δίκτυο της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή ή και του άλλου μέλους του ζεύγους, βάσει του οποίου τεκμαίρεται η οικιστική μονάδα είναι έτοιμη προς χρήση
 • Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας στη μορφή εντύπου που καθορίζεται από την ΥΜΑΠΕ

Η οικονομική βοήθεια, αφαιρουμένων οποιονδήποτε μειώσεων/αποκοπών, καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά στο όνομα του αιτητή ή σε κοινό λογαριασμό με το άλλο μέλος του ζεύγους.

Σημειώνεται επίσης πως δύναται οικονομική βοήθεια για την επιδιόρθωση ή συντήρηση κατοικίας/διαμερίσματος που αγοράστηκε ή ανεγέρθηκε από τον αιτητή ή το άλλο μέλος του ζεύγους ή από μονήρες άτομο και: 

 • Αποτελεί τη μοναδική κατοικία του αιτητή την οποία χρησιμοποιεί μόνιμα για κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών.
 • Η οικοδομή ολοκληρώθηκε πέραν των 20 ετών πριν την υποβολή της αίτησης
 • Ο αιτητής ή το άλλος μέλος του ζεύγους δεν επωφελήθηκε άλλης στεγαστικής βοήθειας
 • Το οικογενειακό του εισόδημα δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο που καλύπτει στη σύνθεση της  
 • οικογένειας του αιτητή (όπως τούτο καθορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο).

Η αίτηση για την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας  για επιδιορθώσεις θα πρέπει να υποβληθεί πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών επιδιόρθωσης.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι υπό συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώπιον της οποίας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Home