Δ. Υπηρεσία: Μειώνουν το μόνιμο προσωπικό -Αυξάνονται οι έκτακτοι

Τι λένε οι στατιστικές

Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης κατά το μήνα Ιανουάριο αυξήθηκε κατά 492 άτομα (1%), σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 51.113 άτομα.

Πιο αναλυτικά παρατηρείται μείωση κατά 538 άτομα (-1,5%) στο μόνιμο προσωπικό, ενώ στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (6,9%) φθάνοντας τις 15.925 σε σχέση με 14.895 άτομα τον Ιανουάριο του 2018.

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός στο Ωρομίσθιο Προσωπικό, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στη Δημόσια Υπηρεσία (1,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 6,3% (349 άτομα).

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 παρατηρείται αύξηση 0,9% στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (159 άτομα) και μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας -0,1% (-12 άτομα), των Δυνάμεων Ασφαλείας -0,4% (-49 άτομα) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό -11,3% (-959 άτομα).

Αναλυτικά ο πίνακας:

1

2

9