Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Δικαιούσαι ή όχι 13ο μισθό; Τι αναφέρει η ΟΕΒ

Offsite Team -
19.12.2020 - 07:42

Δικαιούσαι ή όχι 13ο μισθό; Τι αναφέρει η ΟΕΒ

Thumbnail
Τι αναφέρει η ΟΕΒ για τον 13ο μισθό / Πώς υπολογίζεται και ποιοι οι προβληματισμοί λόγω της πανδημίας

Η ΟΕΒ με εγκύκλιο της επισημαίνει πότε είναι υποχρεωτική η καταβολή του 13ου μισθού στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις και πως επηρεάζει η πανδημία, την δυσκολία των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στην πληρωμή του Χριστουγεννιάτικου Μποναμά.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα κάθε εργαζόμενου, η  Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καλεί τις επιχειρήσεις κατά την πληρωμή του 13ου Μισθού να εφαρμόσουν την πρακτική που διαχρονικά ακολουθούν, είτε η πρακτική αυτή προκύπτει από συλλογική ή ατομική σύμβαση είτε από έθιμο ή κανονισμό εργασίας.

Μέσα  στις τραγικές συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων με δυσκολία καταφέρνει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων και δεν έχει την δυνατότητα να υπερβεί τα όρια αυτών των υποχρεώσεων τους.

Με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι τελικός αυθεντικός κριτής της νομικής πλευράς της εργοδοτικής υποχρέωσης είναι τα Δικαστήρια, η ΟΕΒ  δεν αποδέχεται ερμηνείες ή τοποθετήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις που πλήγηκαν από τα μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας, οφείλουν να καταβάλουν στους εργαζόμενους τους, ασχέτως αν εργάστηκαν ή αμείφθηκαν στην διάρκεια των μέτρων, πλήρη 13ο Μισθό.

Η ΟΕΒ εκδίδει προς τούτο αναλυτικά τις θέσεις της προς τις επιχειρήσεις για τον κατάλληλο τρόπο υλοποίησης της υποχρέωσης τους για καταβολή 13ου Μισθού στους εργαζόμενους τους. Η Εγκύκλιος με τις θέσεις της ΟΕΒ επισυνάπτεται.

Η Εγκύκλιος με τις θέσεις της ΟΕΒ:

Για επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαιτερότητες όπως πχ ο ξενοδοχειακός κλάδος, θα γίνουν αυτοτελώς ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσεγγίσεις των οικείων Συνδέσμων

1.    Ο 13ος μισθός δεν προβλέπεται με Νόμο για τον ιδιωτικό τομέα.

2.    Ο 13ος μισθός προβλέπεται στο μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων μέσα σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας, έθιμο ή πρακτική.

3.    Εκεί που καταβάλλεται 13ος μισθός βάσει των όσων αναφέρονται στο σημείο 2 ανωτέρω, η καταβολή του είναι υποχρεωτική και η μονομερής από τον εργοδότη μη καταβολή ή μερική καταβολή, ενδέχεται να συνιστά παράβαση του Νόμου περί Προστασίας των Μισθών. 

4.    Ανάλογα με την εφαρμοστέα πρακτική, ο χρόνος, ο τρόπος και το ύψος του 13ου μισθού ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση.

5.    Με βάση την διαμορφωθείσα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού κατάσταση, η διαφοροποίηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση του τρόπου καταβολής και της υφιστάμενης πρακτικής του 13ου μισθού σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν δικαιολογείται με οποιονδήποτε τρόπο και είναι παράτυπη. Παρά το εξόφθαλμο πλήγμα που έχουν δεχτεί πολλές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους, οφείλουν να ακολουθήσουν τις αρχές της πρακτικής ή της συμφωνίας με την οποία και οι δύο πλευρές είναι δεσμευμένες. 

6.    Το ερώτημα που υπάρχει στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι με ποιο τρόπο θα τύχουν διαχείρισης οι χρονικές περίοδοι, στην διάρκεια των οποίων ο εργοδότης ή δεν κατέβαλλε κανένα μέρος του μισθού ή κατέβαλλε μόνο ένα μέρος των απολαβών λόγω συμμετοχής στα Ειδικά Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας και λήψης Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος από τους εργαζόμενους του. 

Σε περίπτωση που υπάρχει προηγούμενο που περιλαμβάνεται στην εφαρμοστέα πρακτική της επιχείρησης, η θέση της ΟΕΒ είναι ότι εφαρμόζεται εκείνο το προηγούμενο. 

Σημειώνεται ότι κατά κανόνα στην  πλειοψηφία των πρακτικών ο 13ος Μισθός υπολογίζεται με ένα από τους δύο πιο κάτω τρόπους:

(α)    ως το ένα δωδέκατο των απολαβών που κατέβαλε η επιχείρηση με δικούς της πόρους κατά την διάρκεια των 12 μηνών του έτους ή

(β)    ως αναλογία του πραγματικού εργάσιμου χρόνου εκάστου εργαζόμενου εντός του 2020. (Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι οι περίοδοι αυτοί συνιστούν χρόνο εξομοιούμενης ασφάλισης και η χορηγία του Υπουργείου είναι στήριξη του μισθού και όχι ανεργιακό επίδομα ή οτιδήποτε άλλο και κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για υπολογισμό του 13ου μισθού.)

7.    Το όλο ζήτημα είναι πολυδιάστατο και εμπεριέχει συμβατικές, νομικές και συνδικαλιστικές πτυχές. 

Με απευθείας συνεννόηση μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων της ή τις συντεχνίες τους και όπου χρειαστεί με την βοήθεια του Υπουργείου Εργασίας, ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

•    Την επιβεβαίωση ή διαπίστωση της εφαρμοστέας πρακτικής.

•    Την μη καταβολή ή καταβολή μέρους του 13ου εάν αυτό είναι επιβεβλημένο από τις επικρατούσες συνθήκες εντός της επιχείρησης.

•    Την αναστολή ή την σταδιακή καταβολή όλου ή μέρους του 13ου μισθού στην διάρκεια του τρέχοντος μηνός και του επόμενου έτους.

•    Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση συμφωνηθεί.

8.    Εννοείται ότι επιχειρήσεις που δεν είχαν επιπτώσεις λόγω της πανδημίας, δεν εμπίπτουν στα πλαίσια των πιο πάνω προβληματισμών/ανάλυσης. 

Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να καταβάλουν τον 13ο μισθό σύμφωνα με όσα εφαρμόζουν κάθε χρόνο και σε περίπτωση άλλων προβλημάτων, μπορούν να τα διαφοροποιήσουν μόνο μετά από συμφωνία με τους εργαζόμενους ή τις συντεχνίες τους. 

9.    Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καταβολή του 13ου μισθού θα πρέπει να επεξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους αδυνατούν να προχωρήσουν με την πληρωμή του. 

10.    Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ είναι στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

Brief.com.cy

Home