Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Βουλής Αντιπροσώπων ύψους €31.100.000

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Βουλής Αντιπροσώπων ύψους €31.100.000

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων για το έτος 2021. Υπέρ ψήφισαν 40 βουλευτές ενώ υπήρξε και μια αποχή.  

 

Σύμφωνα με την απόφαση, ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2021, προβλέπει  συνολικές δαπάνες ύψους €31.100.000, εκ των οποίων €30,5 εκατομ. προορίζονται για τακτικές δαπάνες και €0,6 εκατομ. για αναπτυξιακές δαπάνες.  

Ο εν λόγω προϋπολογισμός, από τη στιγμή που εγκρίνεται από το σώμα καταχωρίζεται αυτούσιος στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο αυτός αφορά και με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθίσταται εκτελεστός.

 

ΚΥΠΕ

Home