Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Eurostat:40% του ΑΕΠ Κύπρου οι συνολικές κρατικές δαπάνες το 2019

Offsite Team -
26.02.2021 - 11:28

Eurostat:40% του ΑΕΠ Κύπρου οι συνολικές κρατικές δαπάνες το 2019

Thumbnail
H «κοινωνική προστασία» ήταν μακράν η πιο σημαντική το 2019

Το 2019, οι συνολικές κρατικές δαπάνες στην ΕΕ ανήλθαν στο 46,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, στο 40% στην Κύπρο και στο 47,5% στην Ελλάδα. Για την ΕΕ, το μερίδιο αυτό παρέμεινε αμετάβλητο από το προηγούμενο έτος, ωστόσο μειώθηκε σταθερά από την τελευταία αιχμή του το 2009 (50,7% του ΑΕΠ), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Μεταξύ των κύριων λειτουργιών των δαπανών της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ, η «κοινωνική προστασία» ήταν μακράν η πιο σημαντική το 2019, που αντιστοιχεί στο 19,3% του ΑΕΠ στην ΕΕ, 19,8% στην Ελλάδα και 12,4% στην Κύπρο.

Οι επόμενοι πιο σημαντικοί τομείς ήταν η «υγεία» (7,0% στην ΕΕ, 5,3% στην Ελλάδα και 4,0% στην Κύπρο), οι «γενικές δημόσιες υπηρεσίες» (5,8% στην ΕΕ, 7,9% στην Ελλάδα και 7,5% στην Κύπρο) όπως οι εξωτερικές υποθέσεις και συναλλαγές δημοσίου χρέους, η «εκπαίδευση» (4,7% στην ΕΕ, 4,0% στην Ελλάδα και 5,4% στην Κύπρο) και οι «οικονομικές υποθέσεις» (4,4% στην ΕΕ, 4,0% στην Ελλάδα και 4,6% στην Κύπρο) .

Οι λειτουργίες «δημόσια τάξη και ασφάλεια» (1,7% στην ΕΕ, 2,1% στην Ελλάδα και 1,7% στην Κύπρο), «άμυνα» (1,2% στην ΕΕ, 2,0% στην Ελλάδα και 1,8% στην Κύπρο), «αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία »(1,2%, 0,8% στην Ελλάδα και 0,9% στην Κύπρο),« προστασία του περιβάλλοντος »(0,8% στην ΕΕ, 1,4% στην Ελλάδα και 0,3% στην Κύπρο) και« στέγαση και κοινοτικές παροχές »(0,6% στην ΕΕ 0,2% στην Ελλάδα και 0,6% στην Κύπρο) είχαν πιο περιορισμένο βάρος.

Η κοινωνική προστασία αντιπροσώπευε τον πιο σημαντικό τομέα των δαπανών της γενικής κυβέρνησης το 2019 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο λόγος των κυβερνητικών δαπανών κοινωνικής προστασίας προς το ΑΕΠ κυμαινόταν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από λιγότερο από 10% στην Ιρλανδία (8,9%) έως σχεδόν το ένα τέταρτο στη Φινλανδία (24,0%) και τη Γαλλία (23,9%). Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό ήταν 12,4% και στην Ελλάδα 19,8%.

Πέντε κράτη μέλη της ΕΕ - η Φινλανδία, η Γαλλία, η Δανία, η Ιταλία και η Αυστρία - αφιέρωσαν τουλάχιστον το 20% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία δαπάνησαν καθένα λιγότερο από το 12% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία.

Το 2019, η Αυστρία (8,3%), η Δανία (8,2%) και η Γαλλία (8,0%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά για το ΑΕΠ που αφιερώθηκαν στην υγεία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα υψηλότερα ποσοστά του ΑΕΠ επί των δημοσίων δαπανών για τις δημόσιες υπηρεσίες παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (8,2%), στην Ελλάδα και στη Φινλανδία (και οι δύο 7,9%).

Για την εκπαίδευση, τα υψηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη Σουηδία (6,9%), στη Δανία (6,3%), στο Βέλγιο (6,2%) και στην Εσθονία (6,0%). Το υψηλότερο μερίδιο των δημοσίων δαπανών για οικονομικές υποθέσεις το 2019 καταγράφηκε στην Κροατία (8,2% του ΑΕΠ) και στην Ουγγαρία (8,0%).

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home