Γραμμάτια αξίας €75 εκατ. με αρνητική απόδοση

Γραμμάτια αξίας €75 εκατ. με αρνητική απόδοση

Η ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

Ομόλογα αξίας €75 εκατομμυρίων με μέση απόδοση -0,08% εξέδωσε σήμερα το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΓΔΧ) στο πλαίσιο της έκδοσης Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων 8ης σειράς.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΓΔΧ, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές, αφού λήφθηκαν προσφορές αξίας €178,5 εκατ έναντι €75 εκατ που ήταν το ανώτατο ποσό.

 

Το ΓΔΔΧ έκανε αποδεκτές προσφορές ύψους €75 εκατ με μέση σταθμική απόδοση -0,08%, με τις αποδεκτές αποδόσεις να κυμαίνονται μεταξύ -0,09% και -0,07%

 

Οι ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές ανήλθαν σε €56 εκατ, ενώ όλες οι ανταγωνιστικές προσφορές έγιναν αποδεκτές, προσθέτει το ΓΔΔΧ.

 

Από τις συνολικές προσφορές ύψους 178,5 εκατ, τα €159, 5 εκατ αφορούσαν ανταγωνιστικές προσφορές και τα €19 εκατ μη ανταγωνιστικές.

Home